Victor Zwart
CEO Weltheon

Bij het invullen van portefeuilles is de blik van beheerders breder dan voorheen, de focus ligt minder op eigen producten. Zo wint direct investeren in aandelen van bedrijven in plaats van via eigen fondsen terrein.

“Het is nog een langzaam proces, want beursgenoteerde adviseurs moeten continu groei laten zien. Die kunnen niet zomaar hun verdienmodel aanpassen”, nuanceert Victor Zwart, expert in vermogensbeheer.

Uit de markt halen

Dat de kosten van vermogensbeheer tegenwoordig transparanter zijn, is volgens Zwart een basis voor vertrouwen. Zwart: “Een beheerder moet verder zijn eigen belang opzij zetten. Hij moet zich altijd afvragen of beslissingen over de portefeuille wel in het belang van de klant zijn. Er komen namelijk constant nieuwe producten op de markt die op de lange termijn wellicht weinig bijdragen.”

Wanneer het de klant voordeel oplevert, heeft het volgens Zwart zelfs toegevoegde waarde om een deel van het vermogen tijdelijk uit de markt te halen. Dat kan een hoop verlies schelen. “In 2008 daalden veel aandelen in korte tijd tot bijna de helft”, legt hij uit. “Was je toen volledig belegd, duurt het vele jaren voordat je weer op 100 procent zit.

Creativiteit in belang van de klant

Om dat tegen te gaan, kun je de aandelenweging afbouwen en tijdelijk herinvesteren in staatsobligaties. Hierdoor daal je minder dan de markt. Bij voldoende signalen van economische herstel, ga je weer in aandelen.”

Het vraagt dus om creativiteit van beheerders om in belang van de klant te handelen, maar dat levert niet alleen de klant voordeel op. Zwart: “Wanneer je zorgt voor goed rendement voor je klant, groeit de portefeuille en ook jouw verdiensten. De belangen van klant en adviseur lopen dan echt parallel.”