Rogier Raas
Partner bij Stibbe en hoogleraar Nederlands en Europees bank- en effectenrecht Universiteit Leiden


Raas: “Dat kan nadat er een klacht is ontvangen, maar het kan ook naar aanleiding van een themaonderzoek, of steekproefsgewijs. Dan moet het bedrijf enkele dossiers laten zien. Als uit een dossier blijkt dat er een keer iets mis is gegaan, dan vragen ze er nog honderd, om te kijken of het probleem structureel is.”

Hoe kan een bedrijf de risico’s zo klein mogelijk houden? “Dat kun je als bestuurder niet alleen, dat is specialistenwerk. Je organisatie moet in staat zijn zichzelf op de rails te houden en dat wordt steeds ingewikkelder. Er kan natuurlijk een keer iets misgaan. Maar als je de risico’s en patronen niet herkent, heb je een probleem. Dan kan een klein probleem snel heel veel groter worden.” Daarom hieronder de belangrijkste adviezen:

Houd zicht op wat er in de organisatie gebeurt

“Denk daarbij na over de rapportagelijnen. Krijg je als bestuurder bijvoorbeeld een incidentenrapport? Hoe zwaar moet het incident zijn voor het bij de raad van bestuur belandt? De drempel om zaken te melden moet niet te hoog liggen, want dan mis je als bestuurder zaken. Maar ook niet te laag: aan honderd onterechte meldingen per dag heb je ook weinig.”

Intern onderzoek laten doen naar de juiste naleving van wet- en regelgeving

Bijvoorbeeld door een daarin gespecialiseerd advocatenkantoor. Het verrichten van zo’n onderzoek is een vak apart. Bovendien staat een derde partij buiten de onderneming en heeft geen reden om zaken achter te houden of positiever voor te doen dan ze zijn.

Inschattingen maken na ontvangst van een serieuze melding of signalen uit een onderzoek

Wat moet er nu gebeuren? “Daarvoor moet je de organisatie goed kennen. Stel jezelf de vraag: is dit iets waar een stevig gesprek over gevoerd moet worden, maar dan uit de lucht is, of is het een cultuurissue dat voor problemen voor de bestuurder en de onderneming kan zorgen indien die dieper liggende oorzaak niet wordt aangepakt?”, aldus Raas.