Rienk Goodijk:

“Het is belangrijk als intern toezicht niet te ver af te staan van het primaire proces. Door toe te zien op de interne besturing en verbindingen te leggen, zoals in de zorg wordt gedaan met onder andere de cliëntenraad, kun je beter toezicht houden.”

 

Jan Stolker:

“Bevraag ook de accountant scherper bij het toezicht. Ontwikkelingen in jaarcijfers kunnen belangrijke alarmbellen zijn. Ook, of wellicht beter gezegd juist, als die zich in voetnoten bevinden. Hier ligt een cruciale rol voor een professionele auditcommissie.”

 

Rienk Goodijk:

“De codebepalingen worden inmiddels wel goed nageleefd, maar verbeteringen zijn nodig in bijvoorbeeld de dialoog met bepaalde stakeholders of de verantwoording. Deze zaken dienen van binnenuit georganiseerd te worden.”

 

Ron Steenkuijl:

“Het is belangrijk om de zelfevaluatie niet alleen op de agenda te hebben maar daadwerkelijk intrinsiek met elkaar uit te voeren. Objectieve toetsing kan hierbij ondersteunend zijn.”

 

Karl Dittrich:

“Voorkom dat je verzandt in een uitgebreid stelsel van regels, maar zorg voor bijsturing. Van dingen die misgaan kun je leren. Geef professionals daar de ruimte voor.”

 

Ron Steenkuijl:

“RvC’s dienen niet alleen te sturen op winst, maar ook op maatschappelijke meerwaarde die verder gaat dan het nastreven van continuïteit.”

 

Karl Dittrich:

“Geef mensen in je omgeving de ruimte om je op de vingers te tikken als iets niet goed gaat; laat ze toezien op je activiteiten.”

 

Jan Stolker:

“Ook als het niet verplicht is, is het aan te raden om periodiek met stakeholders te toetsen of je je doelstellingen hebt bereikt. Dat maakt je organisatie scherp.”