In een aantal bedrijfstakken met zichtbare risico’s (zoals de olie- & gasindustrie en de luchtvaart) en in bepaalde delen van de wereld, loopt men tientallen jaren voor in het toepassen van methodes die helpen om inzicht te krijgen in welke factoren (‘barriers’ red.) invloed hebben op een veilige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Toepassen van methodes

De ‘BowTie’-methode is hierbij een veelgebruikte methode. Deze visuele en kwalitatieve risk assessment methode wordt door een aantal regelgevers zelfs beschouwd als de enige geschikte risk management aanpak. Maar waarom is de adoptie van deze succesvolle methode vooral beperkt tot bedrijfstakken met zichtbare risico’s?

Zowel explosies als financiële malversaties kunnen leiden tot grote schade voor personen, organisaties en de maatschappij. De publieke opinie speelt een rol. En een verklaring kan zijn dat elke industrie een ‘wake-up call’ nodig heeft.

“We hebben het voortouw genomen in hoe we onze risico’s managen“

“Voorheen geloofde de energiesector dat de centrales veilig waren, terwijl er in werkelijkheid een gefragmenteerde aanpak was, zonder een sterke waarborg dat we echt ‘in control’ waren. Ons onderzoek wees BowTie aan als de meest geschikte methode om te verbeteren hoe ons management systeem functioneert, en aan te tonen dat we in control zijn.”

Nieuwe inzichten

Concurrentie- en efficiëntievoordelen kunnen echter ook een overweging zijn om met de BowTie methode meer inzicht te krijgen in activiteiten die waarde toevoegen maar ook risicovol zijn. In feite draait risicomanagement, kwaliteitsmanagement én sturen op efficiency om hetzelfde.

“De kwalitatieve risicobenadering gaf ons nieuwe inzichten en grip op onze kritische bedrijfsprocessen. En met ‘risk based audits’ besparen we ook nog eens veel kosten,” zegt Pieter Overbeeke van Centric Financial Solutions & Services.