Het profiel van specialisten verbreedt en zij moeten snel kunnen inspringen op tijdelijke projecten, stelt Jon Lindeboom, Global Head of Compliance bij Robeco, in zijn kijk op de veranderende praktijk.

Professionalisering

Compliance maakt een professionaliseringsslag door. Enerzijds is het steeds meer een vast onderdeel van de beheersorganisatie, als onderdeel van risk management bijvoorbeeld, anderzijds is de rapportageverplichting groter door gebrek aan vertrouwen in de financiële sector. “Dat gaat richting het Amerikaanse model”, zegt Lindeboom.

“Je moet meer kunnen aantonen dan voorheen. Op een meer ‘check the box’ manier.” De professionalisering is van invloed op het profiel van compliance officers. Niet alleen is er kennis nodig van wetgeving, maar ook van de business en procesinrichting.

“Implementeren is één, maar je moet ook kunnen handhaven als dat nodig is."

Het totaal is volgens Lindeboom vaak niet in één persoon te verenigen. Er is een team nodig met verschillende specialisten. Specialisten die behalve technische kennis ook de boodschap over kunnen brengen en aanvaardbaar kunnen maken voor de business. Een functie die verschillende afdelingen verbindt. Lindeboom spreekt dan ook van een sterke persoonlijkheid. “Implementeren is één, maar je moet ook kunnen handhaven als dat nodig is. En niet bang zijn om risico’s te nemen.

Met 100 procent zekerheid aan alle wet- en regelgeving is niet altijd haalbaar en kan zeer kostbaar zijn. Soms moet je keuzes maken, zolang de doelstelling van de wetgever maar centraal blijft staan.” Daarbij speelt ook nog de rol van adviseur versus die van monitor. Idealiter, zo stelt Lindeboom, zijn deze twee functies gesplitst binnen een team om professionalisering te vergroten. “Maar dat kan alleen als het team groot genoeg is.”

"Met een flexibele schil kunnen we snel mensen inzetten om pieken op te vangen.”

Pieken opvangen

Het valt Lindeboom op dat ondanks de professionalisering het niet makkelijk is om de juiste compliance officer te vinden. Samen met de behoefte om het compliance team vaak tijdelijk te willen versterken, is het voor hem reden om een detacheerder in te schakelen. “Veel Europese wetgeving waarmee wij te maken hebben, wijzigt nogal eens. Met een flexibele schil kunnen we snel mensen inzetten om pieken op te vangen.”

Zoals Lindeboom uitlegt, nemen tijdelijke krachten vooral de meer generieke functies binnen Robeco over. Monitoring-activiteiten bijvoorbeeld. Dat speelt een deel van het team vrij om zich te richten op de complexe wijzigingen. “Maar het kan ook zo zijn dat we juist tijdelijk gebruik willen maken van een topspecialist op een bepaalde wet”, nuanceert hij. “Een groot voordeel is in ieder geval dat we hiermee flexibel zijn in onze kostenbeheersing.”