“Vooral kleine ondernemingen hebben vaak niet genoeg werk voor een fulltime compliance over, al moet het onderdeel wel op onafankelijke wijze worden uitgevoerd. Voor een externe partij is dat laatste gemakkelijker”, zegt Ingeborg Meijssen.

Haar bedrijf CLCS adviseert en begeleidt financiële ondernemingen op juridisch, risk- en complianceterrein binnen het kader van de Wet op het financieel toezicht. “Er is een steeds groter wordende hoeveelheid regels waaraan financiële ondernemingen moeten voldoen, dus kan een externe specialist zinvol zijn.”

Controle

Meijssen en haar compagnon Esther Vis-Osendarp ontwikkelden een complianceprogramma waarbij het geheel aan taken wordt uitbesteed, al blijven bestuurders te allen tijde eindverantwoordelijk. De specialisten adviseren het bestuur, monitoren of de instelling voldoet aan alle wettelijke vereisten –zoals melding doen aan de AFM en de volledigheid van cliëntdossiers- en zijn beschikbaar voor compliancevragen. “Bevindingen communiceren wij naar de directies in rapportages met eventueel advies om veranderingen door te voeren of vervolgstappen te nemen.”

Het voordeel van een externe specialist is volgens haar dat deze veel expertise in huis heeft. “En: als iemand in vaste dienst de compliance behandelt is er een hiërarchische verhouding. Wij zijn ook afhankelijk in financiële zin, maar hebben dit meer gespreid. Hierdoor kan de externe partner waar nodig onpopulaire maar noodzakelijke maatregelen adviseren. Niet als verlengstuk van de AFM of DNB, maar meer als voorportaal.”

Kostentechnisch

“De toezichthouder kijkt steeds kritischer naar klantprofi elen en hoe er wordt belegd. Je kunt je laten adviseren over waar de toezichthouder naar kijkt en hulp krijgen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Ook is het mogelijk controles voor je te laten uitvoeren en clientdossiers te laten nakijken.”

Uitbesteden van compliance kost natuurlijk wel wat. Toch meent Meijssen dat outsourcing uiteindelijk ook kostenbesparend werkt, zoals bij het voorkomen van een boete. “Bovendien krijg je er een heel bedrijf met kennis en ervaring in compliance bij.”