Ralf Knegtmans
Managing Partner De Voedt & Thierry


 

Tijdens recessie ligt de focus op kostenbesparingen. Dit is begrijpelijk, maar ook onverstandig. In dit tijdperk vragen korte levenscycli van producten om een nieuwe benadering. De allergrootste slagen d.m.v. kostenbesparingen zijn bovendien al gerealiseerd.

Onderscheid wordt nu verkregen door vernieuwend denken, flexibiliteit, visie en de snelheid waarmee nieuwe kennis kan worden verkregen. Deze ingredièˆnten zijn mensgerelateerd. Maar hoe herken je de leiders van morgen?

Er bestaat geen universeel talent voor alle situaties. Alles is contextafhankelijk. Je hebt leiders die fantastisch acteren in tijden van groei, maar bij tegenwind falen. Zinvol werven van talent draait om een optimale fit tussen de persoon, de fase waarin de organisatie verkeert en de complementariteit t.o.v. de overige hoofdrolspelers. Er zijn daarbij wel universele criteria waaraan je toptalent kunt herkennen.

“Mij valt op dat geen twee toptalenten hetzelfde zijn, maar er zijn wel criteria waaraan je leiders van morgen kunt identificeren”, aldus Peter Lorange van IMD, die mij inspireerde om anderen aan de tand te voelen. Voor mijn boek Toptalent interviewde ik 65 generalisten en specialisten. CEO’s, HR directeuren, commissarissen, topkoks, coaches etc. Welke criteria van talent zouden zij doorslaggevend achten?

De 9 meest voorkomende criteria van talent:


1 Authenticiteit

Toptalenten zijn vaak onafhankelijke denkers met een eigen stijl van werken. Ze voegen meestal iets toe aan gangbare businessmodellen.

2 Passie en zelfmotivatie

Helaas is er een overwaardering van de cognitieve kant. Met name IQ, competenties & branche-ervaring worden tegen het licht gehouden. Toch zijn intrinsieke motivatie en passie bewezen van grotere waarde als indicator van toekomstig maatschappelijk succes.

3 Pieken op het juiste moment

Opvallend is dat er een relatief groot aantal talenten is bij onbelangrijke situaties, maar dat slechts een enkeling in staat is om topprestaties te leveren op het moment dat het er echt toe doet.

4 Leervermogen

Het vermogen om te leren en de snelheid van leren, vormen cruciale kenmerken van toptalenten. Wetenschappers Nonaka en Takeuchi benadrukken het informele leren, en de invloed die toptalenten uitoefenen op hun leeromgeving. Daarnaast bleek dat de leercurve van toptalenten scherper is en bovendien langer doorloopt.

5 Het reduceren van complexiteit

Veel managers hebben de neiging om zaken onnodig complex te maken. Een van de eigenschappen van toptalent is echter juist het vermogen om zaken te simplificeren.

6 Het stellen van ambitieuze, maar realistische doelstellingen

Mensen die een sterke drang hebben om successen te behalen blijken zich met name te willen richten op die zaken waar ze zelf invloed op hebben. Toptalenten mijden opdrachten waar de factor toeval een grote rol speelt. Deze groep is erg realistisch in de targets die zij kiezen of accepteren. Omgekeerd blijken mensen met eenn mindere prestatiemotivatie, vaak bijna onhaalbare doelen te kiezen.

7 Het proactief oplossen van problemen

Een proactieve opstelling ten opzichte van problemen onderscheidt toptalenten. Ze wachten niet tot ze een opdracht krijgen om er iets aan te doen of een collega het oppakt.

8 Snel verveeld

Deze groep heeft een hekel aan sleur. Ze zijn sneller dan gemiddelde talenten uitgekeken en je raakt ze kwijt als er geen beroep gedaan wordt om op hun tenen te lopen.

9 Moed en zelfvertrouwen

Vaak gezien iets als domme kracht, maar in combinatie met de overige eigenschappen ontstaat er een hefboomeffect. Een accelerator voor de overige 8 eigenschappen.