HR Directeur Marc Huppertz schakelde voor het management van het verplaatsen van het werk, het inwerken van Roemenen en het draaiende houden van de bestaande operatie twee interim managers in.

Huppertz was de beoogde manager van het gecentraliseerde Service Center in Roemenië, maar maakte bij aanvang zelf net de stap naar de positie van HR directeur. Daarom schakelde hij Cindy Witteveen als manager van het HR Shared Service Center in en Samantha Vrijenhoef als manager van de HR Service Desk en HR administratie.

Huppertz vindt het typisch een project dat je niet met eigen mensen doet. “Je bent bezig je eigen team ‘op te eten’, waarbij uiteindelijk ook je eigen functie vervalt. Je weet vooraf ook niet welke banen van collega’s er blijven.

Cindy en Samantha weten dat hun rol vervalt. Een interimmer is daaraan gewend.” Opmerkelijk is dat, ondanks dat er werk waarschijnlijk naar Roemenië zal verdwijnen, op één na alle Nederlandse werkplekken kunnen worden behouden. Een kwestie van slim insourcen, vervolgt Huppertz. “We gaan duurdere activiteiten die buiten de deur lagen zelf doen. Dat geeft een positieve business case.”

Een vaste manager heeft te veel persoonlijke relaties en trots om hier goed mee om te gaan.

Meenemen in onzekerheid

Het was een grote uitdaging dat er bij de start van het project nog geen zicht was op welke werkgelegenheid er zou overblijven. Een spannende situatie, stelt Witteveen. “Het is mede daarom belangrijk dat een team jou als interimmer niet als bedreiging ziet. Vanaf dag één hebben we daarom afgesproken volledig transparant te willen zijn over ontwikkelingen.

We hebben de mensen gevraagd of zij hier zelf ook behoefte aan hadden, wat zo bleek te zijn.” Dat betekende dat het personeel ook mee werd genomen in alle onzekerheid. De informatie ging alle kanten op. Vrijenhoef: “Alleen de ontwikkeling van het aantal FTE’s hebben we er op hun eigen verzoek buiten gehouden. Dat hoorden ze liever wanneer het definitief was.”

Doordat de Roemeense collega’s meer dan twintig weken in Nederland zijn om te worden getraind op cultuur, vakinhoud en skills is er een hechte samenwerking ontstaan en voelen de Roemeense collega’s zich onderdeel van T-Mobile Nederland, stellen beide interimmers.

Voeten in de klei

Witteveen is er zich van bewust dat er veel gevraagd wordt van het bestaande personeel: de Roemeense collega’s begeleiden, de huidige operatie door laten draaien en zelf inwerken op de nieuwe activiteiten. “Als je je laagdrempelig opstelt en ook zelf met de voeten in de klei staat om de schouders eronder te zetten, kun je mensen meekrijgen.”

Vrijenhoef: “Je hebt geen pure adviesrol, maar zit in de operatie.” Huppertz benadrukt daarbij het belang van tijdigheid. “Het is goed om mensen niet langer dan een jaar of twee op een interimklus te hebben. Anders worden relaties toch anders.”

Witteveen: “Ik ben me altijd bewust van mijn rol. Je wordt per uur betaald en er wordt van ons verwacht dat je altijd 120 procent presteert. Een bedrijf huurt je in om te presteren en steeds te kunnen inspringen op nieuwe uitdagingen. Dat is ook precies wat het voor mij interessant maakt.”

Een voordeel bij het inhuren van interimmers blijkt de verlichting van interne managementtaken. Huppertz: “Wij hoeven ons bijvoorbeeld niet druk te maken om persoonlijke ontwikkeling van Cindy en Samantha. Dat wordt aan de kant van Giraffe geregeld. Voor een ingekaderd project werkt dat perfect.”