De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) is de branchevereniging voor de ambachtelijke slager in Nederland en vertegenwoordigt zo’n 1400 slagerijen die gezamenlijk ongeveer 15.000 werknemers hebben.

“Goed werkgeverschap betekent voor ons dat preventie, re-integratie, arbobeleid en scholing goed geregeld zijn voor de aangesloten slagerijen." Preventie speelt een grote rol binnen de branche. “Begin volgend jaar starten we met het project Arbo-ambassadeurs. Deskundigen met een Arbo-achtergrond gaan langs de aangesloten bedrijven om te inventariseren hoe het ermee staat. Daarbij gebruiken zij de branche-erkende Risico Inventarisatie en Evaluatie.”

Brancherapportage

Supergarant is onderdeel van het zorgportaal en uitvoerder van de verzuimbegeleiding. “Een ziekmelding heeft niet altijd een medische reden, dus bij elke melding is er contact met een casemanager. Is er bijvoorbeeld sprake van een verstoorde arbeidsrelatie, dan wordt er direct mediation ingezet.

Daarnaast verzamelt het zorgportaal veel verzuimgegevens, die samenkomen in een brancherapportage. Dit geeft goede inzichten in het gemiddelde verzuim en de oorzaken daarvan.” Van den Brink stelt dat deze rapportage gebruikt kan worden om beleid aan te passen.

“Een voorbeeld: aandoeningen aan de gewrichten komen vaak voor. Bijvoorbeeld doordat snijmachines op dezelfde werkhoogtes staan en medewerkers daardoor een verkeerde werkhouding hebben. Wij adviseren dan om machines op verschillende hoogtes te zetten om de kans op klachten te verminderen.”

Ontzorgend

Re-integratie is voor het SAS Zorgportaal ook een belangrijk aandachtspunt. “Als een medewerker niet terug kan naar de eigen werkgever, zorgt het zorgportaal voor begeleiding naar ander werk. Ook hier heeft het zorgportaal een sterk ontzorgende functie voor de werkgever, want met de wet verbetering poortwachter zijn er voor een werkgever heel veel dingen om aan te denken.

KNS doet samen met FNV en CNV onderzoek naar de verbetering van duurzame inzetbaarheid binnen de branche. “Dat is lastig, het gaat om kleine bedrijven met weinig verschillende functies. Het doel is uiteindelijk om gezond en met plezier de ‘eindstreep’ te halen, dus we geven veel aandacht aan ergonomie, Arbo en preventie.”

De KNS werkt verder nauw samen met SVO Vakopleiding food. “We hebben een opleidingsfonds voor medewerkers die een opleiding willen volgen om verder te komen in hun vak.”