Volgens strateeg en innovator Menno Lanting maken we momenteel een unieke transitie door. Eerder was leiderschap lastig te tonen, maar de netwerkmaatschappij waar we nu in leven, maakt het mogelijk dat we zelf meer organiseren. Individueel leiderschap, in andere woorden. En daarmee kunnen we beter ook de vooraf gedefinieerde leiderschapsstijlen loslaten.

Zelfstandig oplossingen ontwikkelen

Lanting: “Er zijn zoveel invloeden, dat het bijna niet in stijlen is te vatten. Managen van complexiteit en enthousiasmeren op passie komen nog het dichtste bij.” Hij vindt het hoogst onverantwoordelijk om de macht bij een klein clubje te centraliseren, zoals in vele bedrijven nog het geval is. Daarmee wordt vergeten om de grote hoeveelheid kennis die in de organisatie zit aan te spreken.”

Lanting stelt voor de machtspiramide om te draaien. De basis, de mensen in de operatie, moeten meer vrijheid krijgen om zelfstandig oplossingen te ontwikkelen. “Veel organisaties hebben moeite om aan te haken op deze ontwikkeling. Er leven er nog te veel in het paradigma van de twintigste eeuw.”

Transparantie

Lanting is kritisch op de stand van zaken in het Nederlandse bedrijfsleven, maar haalt vooral voorbeelden aan van leiders en organisaties die het goede voorbeeld geven. Zo was hij onlangs bij een online muziekdienst, die een heel rigide aannamebeleid hanteert. Maar wie eenmaal binnen is krijgt alle vrijheid om nieuwe zaken te ontwikkelen.

“Werknemers kunnen hun eigen teams kiezen en zelf bepalen wie er in de lead is. Er heerst volledige transparantie, wat creatief werken stimuleert.” Het belangrijkste is volgens hem dan ook dat je elkaar weet te vinden, de bekende silo’s doorbreken. Dit maakt informatie delen en experimenteren met nieuwe oplossingen mogelijk. Ontwikkelen middels trial en error.

Lanting: “Het is opmerkelijk dat we nog steeds niet mogen falen, terwijl de ruimte om te falen vele bedrijven juist nieuwe business heeft opgeleverd.” Hij heeft dan ook vertrouwen dat er op niet al te lange termijn een systeemverandering plaatsvindt. “De techniek versnelt en dwingt het af. Waar we decennia lang over spraken, is nu echt mogelijk.”