Prof. dr. Lidewey van der Sluis
Nyenrode Business University

“Goed werkgeverschap betekent niets als er niet bij wordt verteld wat ‘goed’ inhoudt, het is een normatief begrip. Goed werkgeverschap was lang een soort synoniem voor tevreden en gelukkige medewerkers binnen de organisatie. Dit lijkt nu te verschuiven richting organisatiebelang, het taboe daarop kalft af. Organisaties durven meer te laten doorschemeren dat goed werkgeverschap óók rendement oplevert.”

Diverse vormen

“De interesse in de businesscase van goed werkgeverschap groeit en heeft vier te onderscheiden vormen met elk een andere insteek en betekenis. Bij de eerste vorm willen organisaties medewerkers in hun kracht zetten en het aanwezige potentieel optimaal benutten.

Bij de tweede vorm focussen organisaties zich op de juiste persoon op de juiste plek. Men stuurt op een match tussen werk, team en de persoon zelf”, aldus Van der Sluis.

derde vorm richt zich op ontwikkeling. “Loopbaanpaden kalven af door het verdwijnen van middenmanagement functies, dat heeft gevolgen voor de doorstroming en carrières binnen een organisatie. Deze vorm stuurt op succession planning vanuit doorstroombeleid en strategische personeelsplanning.”

De vierde vorm focust zich op binden en vinden van ‘toppers’. “Werkgevers die daarmee bezig zijn, zoeken naar uitblinkers en willen het vooral die groep medewerkers naar de zin maken.”

"De manier waarop een organisatie zich als werkgever profileert, werkt door in het soort medewerkers dat zich daardoor aangetrokken voelt.”

Excellent

“De differentiatie van het begrip heeft haar intrede gedaan. Veel organisaties beseffen dat dé manier van goed werkgeverschap omgevormd moet worden naar hún manier. Zeker ook vanwege hun employer branding; de manier waarop een organisatie zich als werkgever profileert, werkt door in het soort medewerkers dat zich daardoor aangetrokken voelt.”

Van der Sluis verwacht dat het woord ‘goed’ op den duur vervalt omdat het zonder nadere duiding nietszeggend is. Het zal worden vervangen door woorden als ‘krachtig’ of ‘excellent’. “En daarmee is nog veel winst te behalen. Met een duidelijke employee value proposition kunnen organisaties díe mensen aantrekken en behouden die de organisatie de toekomst in kunnen dragen.”

Intellectueel eigendom

Hoewel in sommige landen het kopiëren van producten of ideeën totaal ondenkbaar is, ligt het risico zo nu en dan wel degelijk op de loer. Kamphues en Timmer merken op dat expertise soms wat lastiger valt te beschermen in het kader van intellectuele eigendomsrechten dan een concreet product.

“We moeten continu voorop lopen en geven geen geavanceerde methoden prijs over de manier waarop we ontwerpen, de opbrengsten worden berekend of hoe je onderhoud optimaliseert, maar alleen resultaten. Al blijft dit onderwerp een enorme uitdaging.”