Peter Booster
Voormalig general manager H&S bij Tata Steel

De industriële sector kent al talloze regels en wetten die veilig werken moeten borgen voor de werknemers.

Plan van aanpak

Elk bedrijf dient een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebben en met de resultaten daarvan een plan van aanpak op te stellen. Dit plan van aanpak dient verplicht getoetst te worden. Het is echter in de meeste gevallen niet afdoende om ongevallen op de werkvloer te voorkomen.

Veiligheid op de werkvloer is een containerbegrip, stelt plaatsvervangend General Manager H&S Peter Booster van Tata Steel. “Bijna alles is terug te voeren op veiligheid, alle bedrijfsprocessen zijn ervan afhankelijk. Structuur en een systematische aanpak zijn voor een grote organisatie (9.000 medewerkers) als de onze randvoorwaardelijk.

Wij maken bewust onderscheid tussen procesveiligheid, arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. Dat helpt om de aansturing van een goede structuur te kunnen voorzien. Veiligheid begint met het goed opleiden van de lijn en is gebaat bij een goede vakinhoudelijke ondersteuning.”

Bewustwording

Booster gelooft heilig in de kracht van sturen op veiligheidsinspanningen. “Het maakt de mensen bewuster van hun werkomgeving. We hebben verschillende programma’s die daarop gericht zijn. Onze ambitie is nul ongevallen, want we geloven dat elk ongeval te voorkomen is.

Als er een ongeval plaatsvindt of als een werknemer de verplichte veiligheidsregels niet in acht neemt, dan richten we ons in die gevallen vooral op de achterliggende oorzaken daarvan. We zoeken liever naar het waarom, dan dat we veel tijd steken in een disciplinaire maatregel. Want dat laatste alleen neemt de oorzaak niet weg.”

"Er ontstaat een positievere grondhouding op veiligheidsgebied en uiteindelijk neemt daardoor het risico op ongevallen verder af.”

Ambassadeurs in veiligheid

“Vorig jaar zijn we gestart met veiligheidsteams waarbij maandelijks van elke fabriek vijf tot acht medewerkers een maand lang volledig van hun werk worden vrijgemaakt. In die tijd volgt men trainingen en worden projecten opgestart die het bewustzijn van veiligheid naar een hoger niveau tilt.” Zo worden circa 100 medewerkers elke maand de veiligheidsambassadeurs voor hun fabriek.

“Kennis op het gebied van taakrisicoanalyses, aanspreken op onveilig gedrag, inzicht in herkennen van risico’s, et cetera. Het is mooi om te zien hoe deze mensen zich meer bewuster van onveiligheid zijn na deze maand. Er ontstaat een positievere grondhouding op veiligheidsgebied en uiteindelijk neemt daardoor het risico op ongevallen verder af.”

Omslag

Veiligheidsobservatierondes op de werkplek door het lijnmanagement en de daaruit voortvloeiende veiligheidsdialoog met de mensen levert volgens Booster een significante bijdrage aan veiliger werken en het verlagen van het aantal ongevallen. “Het is een demonstratie van leiderschap in veiligheid.

Zeggen dat je veiligheid belangrijk vindt is goed, het demonstreren daarvan is veel beter. Goed voorbeeld doet volgen. Het zorgt voor een omslag in denken. Van onbewust onveilig naar bewust onveilig en vervolgens van bewust veilig naar onbewust veilig. Een kleine stap voor elke manager, een reuzenstap op de veiligheidsvolwassenheidsladder.”