Bureaus spelen daarop in door gericht aan kwaliteit te werken om daarmee altijd van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de opdrachtgever. De Raad voor Interim Management (RIM) heeft die maximale aandacht voor kwaliteit als een van haar speerpunten geformuleerd. Een gesprek met bestuursleden René Smolders en Dick Buis.

Van brancheorganisatie tot netwerkorganisatie

De RIM is een netwerkorganisatie voor Interim Management bureaus. De RIM is opgericht op 1 januari 1986 en stelt zich ten doel de kwaliteit van interim management te bevorderen en streeft naar verbetering van de eigen identiteit van het vak. De aangesloten bureaus zijn in staat om vanuit hun specialismen aan opdrachtgevers de gewenste kwaliteit en continuïteit te bieden.

“Gelet op het volwassen worden van de interim markt noemen we ons bewust geen brancheorganisatie meer, maar een netwerkorganisatie. We willen namelijk niet pretenderen vertegenwoordiger te kunnen of willen zijn van interim management in het algemeen.”

“Wij willen het begrip van het professionele interim management verder aanscherpen."

Welk belangrijk doel streeft de RIM na?

“Wij willen het begrip van het professionele interim management verder aanscherpen. Als toonaangevende belangenbehartiger en spreekbuis van een deel van de branche ontwikkelen wij nieuwe perspectieven voor onze leden en ondersteunen wij ze op de weg naar een marktgericht prestatieaanbod en de daarbij passende condities.

De aangesloten bureaus houden zich voornamelijk bezig met complexere vraagstukken, waarbij tijdelijke ondersteuning op managementniveau nodig is. Alle leden van de RIM beschikken over brede veranderkundige kennis en zijn dus ook actief op gebieden als advies, management development, werving & selectie of talent development.”

Wat verstaan jullie onder het begrip interim management?

“Als het over interim management gaat, kennen we lichte vormen, zoals detachering of overbrugging bij bijvoorbeeld verlof. Daarbij gaat het vooral om continuering van de werkzaamheden. Kijk je aan de andere kant van het spectrum, dan zie je dat interim management gaat over het teweeg brengen van veranderingen bij de klant. Daar opereren vooral de bij ons aangesloten bureaus.

Afhankelijk van de problematiek bij een opdrachtgever, kiezen we de meest geschikte oplossing om onze klanten te ondersteunen in het duurzaam verbeteren van hun organisatie. Gemene deler is meestal dat de oplossing betrekking heeft op projectmanagement, verandermanagement of crisismanagement en vaak combinaties daarvan.”

Je moet je als opdrachtnemer dus voortdurend op kwaliteit kunnen onderscheiden.

In wat voor markt opereren de aangesloten leden?

“De RIM bureaus zijn actief in verschillende markten, elk met hun eigen focus en expertise. We constateren allemaal dat de markt erg in beweging is. De klant wordt kritischer, wil meer, verlangt een grotere meerwaarde en de prijs speelt een steeds belangrijkere rol.

Bij de overheid is het aantal opdrachten in de laatste vijf jaar teruggelopen en staan de tarieven onder invloed van de Wet Normering Topinkomens (WNT) onder druk. Dat kan consequenties hebben voor de kwaliteit van de managers die je als opdrachtgever kunt inhuren, maar ook voor het verdienmodel van de bureaus. Als RIM doen we daar onderzoek naar en kijken we bijvoorbeeld nauwkeurig naar andere businessmodellen. We moeten er voor waken dat we doorslaan.

Richting de overheid moet de kwaliteit van interim management op peil blijven. Ook daar moeten we de top van het interim management in kunnen blijven zetten om de grote veranderprocessen die daar gaande zijn mede vorm te geven. In 2015 zal blijken hoe dat gaat.”

“In de veranderende markt zien we ook dat steeds meer thema’s een rol gaan spelen bij het zo goed mogelijk bedienen van de opdrachtgevers. Je moet je als opdrachtnemer dus voortdurend op kwaliteit kunnen onderscheiden. De bij de RIM aangesloten leden doen dat en maken dat ook duidelijk aan de opdrachtgevers.