Werkdynamisch

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat te lang zitten gezondheidsrisico's met zich meebrengt, te weten: diabetes type 2 (‘leefstijl’-suikerziekte) en hart- en vaatziekten. Ook is uit deze onderzoeken duidelijk geworden dat mensen die veel zitten een verhoogde kans hebben om eerder te overlijden: een 40% hogere kans zelfs voor mensen die meer dan 11 uur per dag zitten ten opzichte van mensen die minder dan 4 uur per dag zitten.

Luchtvochtigheid

De juiste luchtbevochtiging binnenshuis zal de verspreiding van infecties, griepepidemieën en aandoeningen van de luchtwegen voorkomen. Voor kantoormedewerkers heeft de luchtvochtigheid een belangrijke invloed op de gezondheid en de productiviteit. De juiste luchtvochtigheid in de ademlucht voorkomt dat de slijmvliezen uitdrogen en vermindert de gevaren van micro-organismen en het optreden van specifieke ziektesymptomen.

Duurzame inzetbaarheid

Steeds meer organisaties zetten in op duurzame inzetbaarheid. Medewerkers moeten nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en bekwaam genoeg zijn om zoveel mogelijk voor de organisatie te kunnen betekenen. Organisaties doen dit op veel verschillende manieren, maar duurzame inzetbaarheid levert pas echt iets op wanneer het ook gekoppeld is aan de doelen en de ambitie van de organisatie.

Online Tool

Investeren in mentaal en fysiek fitte medewerkers met 100% persoonlijke en 100% digitale coaching. Gelukkige, gezonde en gemotiveerde medewerkers op een laagdrempelige en voordelige manier? Het kan, met de Tsuru App voor medewerkers en het Tsuru Dashboard voor managers.