Het “Healthy Offices Research” laat zien dat een werkomgeving waarin de mens centraal staat veel oplevert als het aankomt op prestatievermogen, welzijn en gezondheid van medewerkers.

“Heel lang ging het bij de inrichting van een kantoor om het faciliteren wat mensen doen,” vertelt Wouter Oosting, senior director workplace strategy & design bij internationaal huisvestings- en vastgoedadviseur CBRE. “Daar vindt nu een verschuiving in plaats.

Het gaat steeds meer om het faciliteren van de gezondheid en welzijn van de mens op kantoor. Hierbij staat de vraag centraal: wat hebben werknemers nodig in hun werkomgeving om optimaal te kunnen functioneren?

Hoewel er eerder onderzoek is gedaan naar het effect van de werkomgeving op het potentieel van werknemers,  werd nooit eerder zo uitgebreid onderzoek gedaan in 'normale' situaties en met 'gezonde' mensen. Met dit onderzoek wilden wij wetenschappelijk bewijs leveren dat er een relatie is tussen de werkomgeving en het potentieel van werknemers.”

Vijf veranderingen

Dat bewijs ligt er nu. De Universiteit Twente en CBRE bundelden hun krachten voor een multidisciplinaire studie, uitgevoerd door de afdelingen neurocognitieve psychologie, biomedische technologie en bedrijfskunde.

''Meditatie alleen is niet voldoende om het welzijn van je medewerkers te verhogen''

Zeven maanden lang werden 124 werknemers onderzocht onder leiding van promovendus Elizabeth C. Nelson. Het onderzoeksteam selecteerde vijf elementen waarvan ze het grootste effect verwachtten op de gezondheid en het potentieel van werknemers.

Gedurende 5 maanden werd iedere maand een element aangepast. Deze elementen kunnen worden verdeeld in twee categorieën: aanpassingen in de omgeving en gezonde keuzes. Bij de eerste categorie ging het om de aanwezigheid van planten op de werkvloer en verlichting. Deze veranderingen werden voor alle deelnemers doorgevoerd.

Bij de tweede categorie aanpassingen ging het om gezonde keuzes op het gebied van voeding, ontspanning en beweging. Bij alle experimenten presteerden de deelnemers in de gezondere omgeving beter dan de deelnemers in de controlegroep.

Ecosysteem

Er zijn veel resultaten waar Nelson zich tijdens het onderzoek over verbaasd heeft. “Tijdens het onderzoek hebben we de nauwkeurigheid van werknemers gemeten 25 minuten nadat zij een moorkop hadden gegeten of een groene smoothie hadden gedronken.

Uit ons onderzoek blijkt dat mensen 45 procent minder nauwkeurig zijn na de inname van suiker. Ook hebben wij onderzocht hoe mensen de overgang van een zeer stressvolle situatie, spreken in het openbaar, naar een ontspannen situatie met meditatie ervaren.

''Het gaat erom dat werkgevers en -nemers zich bewust zijn dat alles met elkaar verbonden is''

Wij zagen dat meditatie na een stressvolle gebeurtenis ervoor zorgde dat de hersenen zich weer ontspanden.

Zodra mensen terug moesten naar diezelfde stressvolle omgeving was dit ontspannen gevoel binnen een paar seconden weer weg. Daarnaast presteerden zij minder goed.

Dat bewijst dat meditatie alleen niet voldoende is om het welzijn van je medewerkers te verhogen.” Oosting benadrukt ook dat het niet alleen gaat om het neerzetten van een plantje of het drinken van een groene smoothie. Het gaat erom dat werkgevers en -nemers zich bewust zijn dat alles met elkaar verbonden is. “Als je goed voor je werknemers wilt zorgen, moet je veel meer een holistische benadering van de werkomgeving hebben.

Het is een ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden is. Van inrichting van het gebouw tot de aandacht voor lichaam en geest. Op basis van de bevindingen van het onderzoek hebben wij een quickscan ontworpen. Hiermee kunnen werkgevers in kaart brengen hoe het welzijn van hun werknemers ervoor staat en welke veranderingen zij kunnen doorvoeren om dit verbeteren.”

Klik op de afbeelding voor de uitgebreide informatie
Infographic