Karlijn Mutsaerts
Projectmanager ITDS Business Consultants


“Ik vind het belangrijk om een goed pensioen op te bouwen, maar ik wil vooral weten hoe mijn pensioen zich ontwikkelt”, zegt Karlijn Mutsaerts, Projectmanager bij adviesbureau ITDS Business Consultants. “Dit betekent dat ik online toegang wil tot mijn pensioengegevens.”

Mutsaerts vertelt dat altijd en overal toegang hierbij van groot belang is. Werknemers zullen niet dagelijks inloggen, maar als ze toegang willen, moet dat kunnen. Pensioen is voor velen tenslotte één van de belangrijkste financiële producten. “Bij het online inzien hoort wat mij betreft ook een app waar ik mijn pensioenregeling kan inzien,” benadrukt Mutsaerts. “Een moderne manier van dienstverlening.”

Inzicht en invloed

De toegang tot de gegevens is wat Mutsaerts betreft niet genoeg. “Ik weet wel het een en ander van pensioenen, maar sommige zaken zijn erg specialistisch. Gelukkig communiceert mijn pensioenuitvoerder daar ook in begrijpelijke taal over. Heldere communicatie dus, zodat ik niet alleen kan lezen wat er gebeurt, maar dat ik het ook snap.”

Behalve inzicht in de afspraken is informatie over de beleggingen essentieel. “Dat ik kan zien hoe de beleggingen verlopen, wat de kosten zijn, wat de status is en wat de verwachtingen zijn. Overzichtelijk, transparant en bovendien kan ik keuzes maken of ik zelf extra inleg, langer werk of juist minder ga werken.”

De gehele communicatie verloopt digitaal. Wanneer bijvoorbeeld de UPO beschikbaar is, krijgt ze een mailtje met een link. Mutsaerts: “Ik hoef ook geen informatie op papier te ontvangen. Ik heb nu alles online onder één map zitten. Zo compleet heb ik het nog niet eerder gezien.”