Willy Zwager
Register Casemanager Croon Elektrotechniek

 

“De mensen zijn onze belangrijkste factor en ontwikkelingen zoals langer doorwerken en de participatiemaatschappij maken het extra noodzakelijk dat mensen langer en met plezier door kunnen werken.”

Croon pakte daarom enkele jaren geleden het verzuimbeleid al aan. “Dat is getransformeerd van verzuim- naar activeringsbeleid. Dit focust zich niet op wat iemand niet meer kan, maar juist op wat nog wel kan. Het is een totaal andere insteek.” Natuurlijk zijn er nog steeds medewerkers die door arbeidsongeschiktheid hun eigen werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren.

Zwager: “Die persoon kan dan wellicht wel ander werk doen, maar we kunnen niet lijdzaam afwachten tot iemand wat gaat mankeren. Het is zaak voordat iemand uitvalt de signalen op te pikken en met elkaar in gesprek te gaan. Daar liggen de kansen om de inzetbaarheid echt te vergroten.”

Stap vooruit

Om bewustwording in gang te zetten, startte het bedrijf met een Periodiek Medisch Onderzoek op fysiek en mentaal gebied. “Alle medewerkers krijgen eens in de drie jaar de gelegenheid om deel te nemen. We zijn nu bezig in de 2e cyclus van drie jaar en voor het eerst bieden wij meteen na het onderzoek interventies aan waar medewerkers gebruik van kunnen maken als zij aan de slag willen gaan met hun inzetbaarheid. Dat kan een loopbaangesprek zijn, maar ook bijvoorbeeld leefstijltraining of psychologische begeleiding.

De groepsrapportage geeft weer een goed beeld van hoe gezond onze organisatie is. Vervolgens kunnen wij daar ons beleid verder op afstemmen. Het is nog niet perfect, we zien dit als een stapje vooruit op de lange weg van bewustwording.”

Expertisecentrum

Zwager stelt dat de meeste medewerkers zich nog niet zo bewust zijn van hun duurzame inzetbaarheid en de eigen verantwoordelijkheid daarin. “We hebben sinds kort een eigen expertisecentrum, TBI Vitaal, dat ondersteuning geeft bij vraagstukken over inzetbaarheid en vitaliteit. Vanuit mijn ervaring en expertise ben ik nu bezig TBI Vitaal voor alle TBI-bedrijven op de kaart te zetten. Het expertisecentrum is opgezet voor HR en leidinggevenden maar ook voor de medewerkers zelf.”