Maudie Derks
Algemeen directeur Acture

Aandacht voor ziekte en arbeidsongeschiktheid is binnen de discussie over duurzame inzetbaarheid bittere noodzaak. Onlangs werd bekend dat de WIA-instroom in 2016 voor het eerst in jaren fors is gestegen. Daarnaast blijft de arbeidsparticipatie van deels arbeidsongeschikten al jaren flink achter. En dat kan de BV Nederland zich niet veroorloven, zegt Maudie Derks, algemeen directeur van Acture. “Werkgevers voorop, want zij betalen via premies de rekening.”

Regie nemen

Derks roept bedrijven daarom op om zélf de verantwoordelijkheid en de regie te nemen. Dit kan zowel bij de Ziektewet (zieke tijdelijke krachten) als bij de WGA (deels arbeidsongeschikte vaste én tijdelijke krachten). “In beide gevallen is de standaardregeling dat de werkgever de re-integratie overlaat aan UWV.

Dit ‘publieke verzekeren’ komt echter in essentie neer op accepteren dat de band tussen werkgever en werknemer wordt verbroken. Waarna UWV probeert een werkgever bij de situatie te betrekken! Het is veel logischer om de band intact te laten en vanuit de bestaande relatie te bekijken wat er mogelijk is.”

Eigen inzicht

Dit kan door eigenrisicodrager te worden. Hierbij vervangt de werkgever de publieke premies die hij afdraagt voor de Werkhervattingskas (Whk) door eigen verantwoordelijkheid en regie.

Hij bekostigt na de loondoorbetalingsperiode zelf de uitkeringen en re-integratie. Maar hij heeft ook de ruimte om de inspanningen voor werkhervatting naar eigen inzicht vorm te geven.

Direct belang

Derks benadrukt dat succesvol eigenrisicodragerschap vraagt om een specifieke aanpak. “Actieve betrokkenheid is de sleutel: de werkgever moet een direct financieel belang hebben bij werkhervatting. Vooral bij de WGA is het daarom belangrijk om het risico slechts deels te verzekeren.

“Actieve betrokkenheid is de sleutel: de werkgever moet een direct financieel belang hebben bij werkhervatting''

Zo loopt een bedrijf zélf een risico naar draagkracht, maar profiteert het ook mee bij succes.” Eén WGA-dossier kost gemiddeld € 100.000, dus de besparing bedraagt al gauw enkele tonnen tot miljoenen euro's per bedrijf. Derks: “Bij zulke bedragen gaat een werkgever actief meewerken aan een oplossing en dit is ook nodig.”

Fors verschil

Cijfers tonen aan dat private schadelastbeheersing het beste werkt (zie kader). Derks: “Onze eigen ervaring is dat de juiste financiële prikkels en extra aandacht voor de werknemer en het dossier de WGA-uitstroom naar 30% stuwen. En we denken dat 40% haalbaar is.

Een fors verschil met UWV, dat volgens de laatste cijfers een uitstroomkans van 5,27% noteert. En een mooie bevestiging van wat onafhankelijk onderzoek eerder al aantoonde bij de Ziektewet: hier bleek private uitvoering 50% succesvoller dan die van UWV.”

Goed voor werknemer

Dat eigen regie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zo succesvol is, vormt volgens Derks vooral ook goed nieuws voor werknemers. “Onze ervaring is dat de meeste zieken en deels arbeidsongeschikten niets liever willen dan werken.

En we zijn ervan overtuigd dat werk hebben voor hen altijd de beste sociale zekerheid is. Dát is de duurzame inzetbaarheid die de BV Nederland nodig heeft.”

Private schadelastbeheersing werkt het beste

  • Het aantal lopende WGA-uitkeringen steeg in 2016 met 6,8%.
  • Bij eigenrisicodragers bedroeg de stijging 0,6%; bij UWV was dat 8,2%.
  • Eigenrisicodragers noteerden ook een veel hoger percentage werkende WGA’ers (29,7%) dan UWV (15,8%).