Karin Jakobsen
BrightPensioen

In deze tijden van snelle verandering willen veel werkgevers flexibel blijven. Pensioen is dan een uitdaging, omdat je met een traditionele pensioenregeling weinig flexibel bent. Bovendien zijn deze duur.

Met name voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers zijn de advies- en administratiekosten enorm hoog in relatie tot de ingelegde premie. Tegelijkertijd is talent schaars en willen werkgevers aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) medewerkers. Hoe kun je dit dilemma oplossen?

Karin Jakobsen van BrightPensioen: “Wij merken dat steeds meer werkgevers flexibel willen blijven en daarom niet onder de pensioenwet willen vallen. Ze willen best elke maand een bedrag bovenop het salaris betalen en eventueel voor de nabestaanden een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, maar willen medewerkers de vrijheid geven zelf te bepalen hoe ze voor hun oudedag willen zorgen.

Slechts weinig werkgevers realiseren zich dat ze ook pensioen kunnen faciliteren door te kiezen voor een oplossing binnen de derde pijler van ons pensioenstelsel. Dit levert een duidelijke win-win situatie op. De werkgever zit niet vast aan een pensioenregeling waar iedereen verplicht onder valt.

Daarnaast zijn werknemers niet verplicht mee te doen en degenen die meedoen bepalen zelf hoeveel ze inleggen aanpassen. Op deze manier verschuift de verantwoordelijkheid van de werkgever naar de werknemer. Die laatste voelt zich daardoor meer eigenaar van zijn of haar pensioen.

Sommige werkgevers hanteren een cafetariamodel zodat ze de medewerker keuzevrijheid bieden in hun arbeidsvoorwaarden. Dit zien we vooral bij werkgevers in sectoren als ICT, consultancy, marketing & reclame en overige zakelijke dienstverlening.

Een auto van de zaak, meer salaris of een bijdrage voor je pensioen? Dat laatste is goed te realiseren binnen de derde pensioen-pijler  Dit whitepaper legt uit wat de verschillen zijn tussen een pensioenregeling in de tweede pijler en pensioen faciliteren in de derde pijler.