Waarom? “Het is aantrekkelijker voor ons om zelf de risico’s te kennen en de regie te voeren van het traject”, zegt Ria van Hoorn, HR Expert Social Control bij Careyn.

Zieke werknemers

“Als iemand nu ziek wordt krijgt hij van ons informatie, stellen wij vragen en wordt diegene opgeroepen door de bedrijfsarts. Wij monitoren continu zelf het wel en wee van de zieke werknemers”, zegt Van Hoorn op het kantoor van Careyn in Utrecht. Ze kijkt er serieus bij.

Van Hoorn heeft met allerlei mensen te maken, de werknemers die na een tijdje weer aan de slag kunnen, maar ook mensen die kanker krijgen en waarvan de vooruitzichten op een terugkeer op de korte termijn een stuk minder goed zijn.

“Deze werkwijze kan ook in het voordeel zijn van de werknemer en dat is ons geval een paar honderd zieke mensen (op een bestand van rond de vijftienduizend werknemers, red.). Veel mensen vinden het ook fijn om contact te hebben met hun werkgever. Dan komen er ook hele verhalen natuurlijk. Als je dat overlaat aan het UWV werkt dat anders.

Mensen snappen alle verschillende termen ook niet altijd, dus als je het allemaal rustig en kalm uitlegt helpt dat. Soms blijkt dat er ook aanleiding is voor een herbeoordeling van de status.

Je bespaart gewoon veel geld. Dat heeft ons gemotiveerd om dit goed aan te pakken.

Kosten beparen

Veel bedrijven komen er – soms te laat – achter dat er door alle nieuwe regelgeving nogal wat veranderd is en dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden inzake de ZW WGA en het dragen van het risico. Het past allemaal bij de hervormingen die al jarenlang de verantwoordelijkheid van de zieke werknemer steeds meer bij de werkgever leggen. Een mechanisme waardoor werkgevers – zeker kleine – onverhoopt in de problemen kunnen komen.

“Is het dan niet verstandig om dan voor het eigen risico te kiezen?” legt uit Van Hoorn uit. “Dat past namelijk binnen onze visie om zoveel mogelijk de regie te voeren over de kosten en instroom van de WGA en de ziektewet. Dan krijg je ook een minder vette rekening. Je bespaart gewoon veel geld. Dat heeft ons gemotiveerd om dit goed aan te pakken.

Wij zijn heel tevreden over hoe het nu gaat. We kunnen zelf sturen in plaats van het UWV. Hoeveel we bespaard hebben hiermee? Ik heb daar nu nog geen overzicht van, omdat we dit pas doen vanaf 1 januari 2013, maar het scheelt heel veel.

Uitbesteden

Natuurlijk blijven er voor Careyn – waar er zelf bezuinigd moet worden dit jaar – nog wensen over, maar dat draait meer om het voortraject. “Hoe voorkom je überhaupt instroom in de WGA?”, vraagt Van Hoorn zich af.

“Hoe help je iemand als die klachten krijgt en moet verzuimen? Wij als Careyn willen zelf zoveel mogelijk handen aan het bed hebben in de zorg die we zelf verlenen, dus moeten we natuurlijk voorkomen dat we zelf ziek worden.”

“De wetgeving verandert continue en dan moet je dat niet zelf allemaal willen doen, maar aan de experts overlaten."

Robidus

Om het eigen risico te dragen is de expertise van een externe partij essentieel, weet Careyn al langer. Robidus is al tien jaar verbonden met de zorgspecialist. “Voor deze materie heb je ook veel deskundigheid nodig. De complexiteit vraagt om een gespecialiseerd bedrijf,” aldus Van Hoorn.

“De wetgeving verandert continue en dan moet je dat niet zelf allemaal willen doen, maar aan de experts overlaten. Wij hebben in ieder geval al tien jaar een nauwkeurige en zorgvuldige partner. Het is een combinatie van een stuk van onze inzet en die van Robidus. Op de lange termijn levert dit ons het meeste op als organisatie. De samenwerking is altijd perfect, zij hebben een arsenaal aan kennis om alles goed in te richten.