1 Beter presteren, nu en in de nabije toekomst

Werkgevers zorgen dat de ontwikkel behoeften goed in kaart zijn gebracht. Zo kunnen ze tijd, geld en middelen effectiever en efficiënter inzetten. Door het afstemmen van leerroutes blijft een organisatie concurrentie voor.


2 Flexibeler werken door makkelijker mee te bewegen

Werkgevers gaan regelmatig in gesprek met werknemers, om duidelijk te maken welke competenties nu en in de toekomst van belang zijn. Dat bevordert betrokkenheid, verantwoordelijkheid en invloed op veranderprocessen, bij werknemers én managers.


3 Blijven ontwikkelen

Werkgevers die ruimte geven voor blijvende ontwikkeling kunnen hun mensen blijvend binden, bijvoorbeeld door hen interessante uitdagingen te bieden.


4 Werken geeft meer zin, medewerkers worden tevredener

Medewerkers ervaren het als positief als hun werkgever ze ruimte geeft om na te denken over wat duurzame inzetbaarheid voor hen betekent. Het versterkt motivatie en binding met de organisatie. Het verhoogt eveneens de bereidheid zich in mindere tijden extra in te spannen voor de continuïteit van de organisatie.


5 Gelukkiger werknemers, minder personeelskosten

Medewerkers hebben steeds meer behoefte aan vrijheid, het verder ontwikkelen van bepaalde talenten en emancipatie in hun carrière. Werkgevers die medewerkers stimuleren om regelmatig te kijken naar hun loopbaan, besparen daarmee op personeelskosten. Grotere en snellere doorstroom geeft minder boventalligheid, ontslagkosten en managementinspanning.