Rick Wassenaar

Oprichter FinBase

Rick Wassenaar is oprichter van FinBase. Zijn bedrijf adviseert werkgevers over hoe medewerkers de regie kunnen voeren over de eigen loopbaanplanning, inclusief het juiste financiële inzicht. Steeds vaker bieden werkgevers financieel inzicht als arbeidsvoorwaarde, met grote voordelen voor werkgever en werknemer.

“Het belang van een helder inzicht in de financiële mogelijkheden en de gevolgen van keuzes neemt sterk toe in een veranderende maatschappij met opschuivende pensioenleeftijden, nieuwe pensioenregelingen en een flexibelere arbeidsmarkt.”

“Overheid en werkgevers zorgden lange tijd voor financiële zekerheid. Zij trekken zich steeds meer terug. Daar wringt de schoen. Mensen snappen niet dat de verantwoordelijkheid voor de financiële toekomst steeds meer een eigen verantwoordelijkheid is.

Financieel inzicht wordt daarom vaker in CAO’s opgenomen. Medewerkers krijgen via de werkgever een duwtje om na te gaan denken over de toekomst. FinBase geeft hier invulling aan via onder meer het platform MijnGeldzaken.nl, workshops en gesprekken, met positieve resultaten voor werkgever en werknemer.”

Bewuste loopbaankeuzes, minder verzuim

“Als werknemers weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze waar nodig maatregelen treffen. Dat geeft rust. Helder inzicht in de arbeidsvoorwaarden en gevolgen van keuzes in werk en privé zorgen er bovendien voor dat loopbaankeuzes meer weloverwogen genomen worden.”

“De werkgever ziet dat werknemers toegroeien naar een betere work-life-balance, waardoor ze gezonder hun pensioen halen. Daarmee voorkom je duur verzuim aan het einde van de loopbaan.

Wij zien dat ruim 50% van de mensen echt in beweging komt en gaat werken aan een eigen loopbaan en een betere (financiële) toekomst. Financieel inzicht is daarom een belangrijke schakel in HR-beleid, zeker in relatie tot pensioencommunicatie en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.”