Nico van Hemmen
Senior adviseur Human Capital Scan


 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich in te spannen voor re-integratie van zieke werknemers. Het UWV kan een loonsanctie opleggen aan werkgevers die dat onvoldoende doen. Dat gebeurt zeer regelmatig. Maar de sanctie is niet de enige stok achter de deur voor werkgevers, vertelt Nico van Hemmen.

“Als de medewerker een uitkering krijgt toegekend, wordt deze in tachtig procent van de gevallen gedurende maximaal tien jaar ten laste gebracht van de werkgever. Dat gaat dan om grote bedragen, tot wel meer dan €100.000 per geval. Ik merk regelmatig dat een werkgever denkt dat hij na twee jaar klaar is met re-integratie activiteiten. Maar ook daarna blijft die noodzaak bestaan.

Er is een risicotermijn van twaalf jaarsalarissen: twee jaar loonbetaling en tien jaar volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA.”

De juiste regeling

Bovendien is bekend dat zo’n vijftien procent van alle beslissingen van de belastingdienst over de WGA-premie fouten bevat, onder andere vanwege de complexiteit van de wetgeving. Daarnaast moet informatie uit verschillende computersystemen aan elkaar worden gekoppeld, en dat gaat niet altijd goed. En de belastingdienst en ook het UWV hebben het gewoon heel druk. Het is daarom geen overbodige luxe voor een werkgever om zich hierin te verdiepen en zich te laten adviseren.

“Zeker als in het verleden relatief veel werknemers een uitkering hebben gekregen wegens arbeidsongeschiktheid”, weet Van Hemmen. “Er zijn veel mensen die om allerlei redenen ten onrechte een WGA-uitkering ontvangen. Voor werkgevers is het van groot belang dat hun (ex-)werknemer onder de goede regeling valt.

Het komt regelmatig voor dat een werkgever WGA-premie betaalt voor medewerkers voor wie men feitelijk niet meer verantwoordelijk is. Het is verstandig om hier kritisch op te zijn. Het corrigeren van dit soort fouten levert een organisatie op jaarbasis al snel € 8.000 tot € 12.000 of meer op. Ik denk dat te weinig werkgevers zich bewust zijn van dit soort financiële aspecten.”