Expert 1 - Logistiek

Daniƫlle Gevers Deynoot

Daniëlle Gevers Deynoot
Beleidsadviseur arbeidsveiligheid van ondernemersvereniging evofenedex

“Onze veiligheidsaanpak is gefocust op magazijnen en distributiecentra. Daar werken ruim een half miljoen mensen die een verhoogd risico lopen op arbeidsongevallen. Menselijk gedrag is veelal de oorzaak van ongevallen.

Bepalend voor veiligheid zijn bewustwording, communicatie, cultuur en gedrag van werkgever en werknemer. Gedrag is het belangrijkste aspect. Je kunt regels en barrières bedenken, maar als het gedrag niet verandert, heeft dat weinig zin.”

“Een veilig magazijn is per definitie ook een efficiënt magazijn. Dat blijkt ook uit de cijfers van de winnaars van de wedstrijd ‘Veiligste magazijn’. Gemiddeld boeken zij drie tot zes procent productiviteitswinst door meer efficiency. Wat ook opvalt is dat bedrijven die meer aandacht besteden aan veiligheid ook interessanter zijn voor nieuwe jonge medewerkers. Dat wordt, in een aantrekkende markt, steeds belangrijker.”

“Tachtig procent van de ongevallen is te wijten aan eigen gedrag. Het gaat niet om ‘eigen schuld, dikke bult’. Mensen zijn zich kennelijk onvoldoende bewust van de risico’s. De rol van de leidinggevende is daarin heel belangrijk.

Daar moet het echt tussen de oren zitten. Het verkeerde voorbeeld van de leidinggevende zet je veiligheidsaanpak direct weer achterop. Je moet voortdurend alert zijn en denken ‘waar liggen de risico’s’ en ‘hoe kunnen wij gezamenlijk de veiligheid verbeteren?’.”


Expert 2 - Industrie

Jos van de Werken

Jos van de Werken
Beleidssecretaris Arbobeleid Koninklijke Metaalunie

“Binnen Metaalunie kijken wij naar het heden én naar de toekomst. Wij willen dat iedereen elke dag gezond en veilig thuiskomt, een leven lang totdat ze met pensioen gaan. We willen dat zij na hun pensioen in goede gezondheid nog een tijd kunnen genieten van het leven.”

“Binnen de metaal wordt gewerkt met grote machines en met chemicaliën. Je moet voortdurend alert zijn op de risico’s en alles doen om ongelukken te voorkomen. Veilig werken heeft prioriteit boven alles.

Vandaar dat de sociale partners in onze sector, waaronder Metaalunie, gezamenlijk het project ‘5xbeter’ hebben opgezet. Bedrijven kunnen onder meer een beroep doen op verbetercoaches en gebruikmaken van voorbeeldtrajecten. Met hele praktische digitale verbeterchecks kun je zien waar je groen of juist rood licht krijgt. Vervolgens ontstaat een plan van aanpak waarmee je direct aan de gang kunt.”

“Bewust veilig werken met chemicaliën verdient meer aandacht. Vandaar dat de ‘Verbetercheck Gevaarlijke Stoffen’ is ontwikkeld. Het is voor ieder bedrijf waar chemicaliën worden gebruikt van groot belang om dat vierstappenplan te doorlopen.

Dankzij de samenwerking met Zilveren Kruis hebben wij het ‘Preventiefonds Optimaal’ gerealiseerd met als doel werknemers gezond aan het werk te houden, ook als ze langer moeten doorwerken. Het fonds draagt bij aan de aanschafkosten van preventieve middelen en geeft advies over het gebruik ervan.”


Expert 3 - Bouw

Peter Koenders

Peter Koenders
Directeur van Koenders Totaalbouw en voorzitter van de taskforce Arbeidsomstandigheden en Veiligheid van Bouwend Nederland

“Een bouwplaats is een potentieel gevaarlijkere plek om te zijn dan je woonkamer thuis. Daarom moet je, onder alle omstandigheden, bewust veilig werken. Iedereen die ’s ochtends een bouwplaats betreedt, moet die ’s avonds weer gezond en wel kunnen verlaten.

Dat geldt voor de uitvoerder, de metselaar, de timmerman, noem maar op. Iedereen op de bouwplaats is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van zijn of haar collega of voor wie er dan ook rondloopt.

Je bent van elkaar afhankelijk. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen. Indien nodig moet je er elkaar ook op kunnen aanspreken. Dan zorg je samen dat je bewust veilig werkt.”

“Als opdrachtgever en als werkgever moet je de middelen aanbieden om veilig te kunnen werken. Dat zijn niet alleen persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies maar ook de ruimte en de tijd om instructie te kunnen geven, te kunnen ontvangen en te controleren of die informatie goed is overgekomen.”

“Aandacht voor bewust veilig werken begint tijdens de opleiding en de stage. Ook bij gesprekken met opdrachtgevers en in de aanbesteding moet veiligheid een volwaardige plek hebben. Je moet met elkaar zorgen dat er op de bouwplaats bewust veilig gewerkt kan worden. Ongelukken zijn onacceptabel. Iedereen moet ’s avonds gezond weer naar huis kunnen gaan.”


Expert 4 - Haven

Maurits Prinssen

Maurits Prinssen MSHE
Arbocoördinator Havenbedrijf Rotterdam 

“Als Havenbedrijf Rotterdam zetten wij vol in op vitaliteit, een veilige werkomgeving en duurzame inzetbaarheid. Dat er soms fouten worden gemaakt, is onvermijdelijk. Maar wij doen alles om daarvan te leren zodat wij ze in de toekomst wel kunnen voorkomen.”

“Als Havenbedrijf proberen wij mensen te stimuleren om niet alleen veilig te werken maar om ook zo gezond mogelijk te leven. Daarom bieden wij iedere medewerker onder andere de mogelijkheid om een medische check-up te laten uitvoeren.

Vanzelfsprekend krijgt alleen de medewerker zelf het rapport met de uitslag en de eventuele verbeterpunten. Medewerkers kunnen verder gratis gebruikmaken van het Vitaliteitscentrum dat wij twee jaar geleden hebben geopend. Zij kunnen daar voor werktijd, na werktijd of in hun pauze fitnessen en yogalessen of andere programma’s volgen.”

“De bemanning van onze patrouillevaartuigen wordt jaarlijks gekeurd en moet aan strenge eisen voldoen. Hun fysieke en mentale gezondheid wordt nauwgezet gemonitord zodat wij zeker weten dat zij hun werkbelasting aankunnen.

Ook wie zittend werk doet, loopt gezondheidsrisico’s. Je kunt nog zo’n goede stoel hebben, te veel en te lang zitten is niet goed voor je. Daarom investeren wij ook in een nieuw werkplekconcept, waarbij werkplek en activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden.  Denk hierbij aan concentratiewerkplekken en dynamische werkplekken.”