‘Een krachtig HR-beleid is belangrijk voor de strategische koers van bedrijven en organisaties. De HR-sector merkt de gevolgen van de digitalisering: kandidaatselectie, ontwikkeling van medewerkers en personeelsbeleid worden steeds meer data-gedreven. Die toenemende digitalisering biedt veel voordelen, maar is niet in alle opzichten zaligmakend. Ik zie in de praktijk dat er veel wordt gedaan om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Essentieel daarbij is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.’

Aan de slag

“Veel mensen geven aan dat het lastig is om medewerkers ‘aan de gang te krijgen’. Medewerkers laten juist weten dat ze niet toekomen aan de eigen ontwikkeling. Een reden is het gebrek aan urgentie. Bij drukte op werk wordt persoonlijke ontwikkeling vaak telkens een dag uitgesteld.

Iedere stap is goed

“Er zijn werkgevers die zeggen dat het ze niet uitmaakt hoe medewerkers zich ontwikkelen, als ze maar in beweging komen. Dat is vaak de eerste stap. Over het vermogen om te gaan leren, bestaan diverse theorieën. Een daarvan is de mindset theory, van psychologe Carol Dweck. Die theorie gaat uit van twee houdingen tegenover ontwikkeling. Mensen met een zogenaamde fixed mindset geloven niet dat leren zoveel uithaalt.

Het brein is een gewoontemachine. Die probeert met zo min mogelijk energieverbruik een maximaal resultaat te bereiken.
 

Er zijn ook mensen met een growth mindset. Die geloven wel in zelfontwikkeling en zijn ook bereid zich daarvoor in te spannen. Mensen met een fixed mindset zijn vaak bang om te falen. Als je ze uit die onzekerheid kunt krijgen, is iedere stap goed, als ze maar op gang komen.”

Vormgeven

“Het brein is een gewoontemachine. Die probeert met zo min mogelijk energieverbruik een maximaal resultaat te bereiken. Daarom is je brein altijd op zoek naar oplossingen die werken en die we kunnen herhalen.

Dat werkt in de regel heel goed, maar niet als je in je werk voortdurend met veranderingen te maken hebt. Het is belangrijk dat we leren hoe ons gedrag werkt en wat we kunnen doen om onze eigen ontwikkeling vorm te geven. Dat is essentieel om te kunnen meedoen op de huidige arbeidsmarkt.”

Live ervaren

‘Mensen moeten snappen hoe ze hun ontwikkeling kunnen plannen, vormgeven en uitvoeren. Op dit moment zijn we daar nog ver van verwijderd. Verschillende factoren spelen mee. Je kunt allerlei zaken willen in je leven, dat is de factor motivatie. Daarnaast kunnen we leren, dat noemen we vaak de factor capaciteit. De derde factor is de omgeving, die wordt onderschat. Door jezelf in andere werkomgevingen te plaatsen, maak je sneller stappen.

Probeer iets nieuws uit, ga stage lopen of praat met iemand die het werk doet dat jij ook zou willen doen. Je kunt een dag meelopen, je moet het live ervaren. Dingen daadwerkelijk uitproberen, is veel effectiever dan op de bank zitten en nadenken over je eigen ontwikkeling.’

Idee, uitproberen en reflecteren

‘Sterker nog, ondanks de toename van digitalisering, zijn ervaringen in de praktijk en het persoonlijke contact van veel wezenlijker belang dan welke e-learning-cursus of welk online-assesment dan ook. Mijn advies is: maak een eenvoudig plan, ga het uitproberen en stuur vervolgens bij.’