HR wordt steeds meer toegankelijk voor alle medewerkers. De click-call-face-dienstverlening zorgt er bijvoorbeeld voor dat je online een assessment kunt doen of zelf een afspraak maakt met een loopbaancoach.

“Als HR moet je er wel voor zorgen dat medewerkers van alle nieuwe mogelijkheden op de hoogte zijn”, vertelt Marijke Brunklaus, als HR-directeur verantwoordelijk voor de gehele HR binnen de ING waar flinke slagen op HR-gebied zijn gemaakt sinds de invoering van de click-call-face-dienstverlening . “Wat dat betreft wordt de marketing en communicatie rondom HR-dienstverlening steeds belangrijker en benaderen we de medewerkers niet anders dan onze klanten.”

Inspireren en faciliteren

De betere serviceverlening neemt de HR-professional administratieve taken uit handen. Daardoor wordt de HR-professional in toenemende mate een inspirator volgens Brunklaus. “Managers en medewerkers moeten in staat zijn het beste voor zichzelf en het meeste voor het bedrijf zien te bereiken.

Het is de rol van HR om ze te leren hoe ze van toegevoegde waarde kunnen zijn. Daar wil ik wel aan toevoegen dat de mens daarbij centraal staat. Zij moeten tevreden medewerkers zijn, anders zijn ze sowieso niet duurzaam inzetbaar. HR faciliteert, zorgt dat de kanalen er zijn en de mogelijkheden, maar moet managers en medewerkers ook prikkelen en verleiden om in ontwikkeling te blijven.

HR heeft geen eindverantwoordelijke functie, maar als mensen in een organisatie nauwelijks in beweging komen, heeft HR iets niet goed gedaan.”

Je moet goed kunnen inschatten op welke momenten je die informatie kunt delen.

Denken vanuit de bedrijfsstrategie

Het veranderende takenpakket heeft ook als gevolg dat HR steeds meer richting senior management verschuift. Dat betekent dat de HR-professional moet denken vanuit de bedrijfsstrategie en hoe medewerkers zo ingezet kunnen worden dat ze daaraan bijdragen. Dat vraagt om een ander soort HR-professionals.

Brunklaus: “De HR business consultant van de ING moet bijvoorbeeld aan de ene kant luisteren en signaleren wat er in de business gaande is en daar een analyse op los kunnen laten. Maar ook zelf punten naar voren brengen die voor het bedrijf van belang kunnen zijn, ook als de organisatie daar niet om vraagt.

Dat betekent dat je goed moet kunnen inschatten op welke momenten je die informatie kunt delen. En dan is er nog de rol van coach waarbij je leidinggevenden begeleidt in het aansturen van medewerkers.”

Doelgroepvraagstukken

ING heeft inmiddels de meeste HR-veranderingen  succesvol doorgevoerd. “Ik heb de indruk dat medewerkers meer diensten gebruiken, maar er is nog een aantal doelgroepvraagstukken”, besluit Brunklaus. “Tien jaar geleden waren 55+’ers aan het wachten op hun pensioen. Tegenwoordig gaan we het gesprek met ze aan, omdat ze tot hun 67e moeten werken. Dat gebeurt te weinig.

Daarnaast zien we een verschuiving van functies. De rol van secretaresse verandert volledig door de toenemende digitalisering. Hoe kunnen we deze doelgroep daarin begeleiden en hun duurzame inzetbaarheid waarborgen? Ook daar ligt nog een uitdaging voor HR.”