Carl van Dyck

Carl van Dyck
Oprichter van Bril Innovatie

Jaargesprek

“Een HR afdeling richt zich in deze veranderende wereld nog teveel op processen waar niemand meer op zit te wachten. Ik noem het jaargesprek als voorbeeld. Bijzonder weinig mensen vinden nog maar dat het iets toevoegt, en toch bestaat het nog."

Wendbare organisatie

Van Dyck stelt dat modern HR zich meer zou kunnen focussen op het vinden en vasthouden van nieuw talent en andere manieren van werken moet omarmen. “Om te overleven en te groeien moeten organisaties wendbaar zijn en snel kunnen inspringen op veranderende omstandigheden.

Kijk naar hoe projecten tegenwoordig verlopen, dwars door een organisatie met – afhankelijk van het doel – steeds wisselende professionals in dat team. Elke HR afdeling zou daar op in moeten spelen.”

Experimenteren

Leren van elkaar vindt van Dyck de beste manier om aan nieuwe competenties te werken. “HR medewerkers (op elk niveau) laten leren van mensen die het al onder de knie hebben.

Voer kleine experimenten uit en leer van de uitkomsten.” Bij nieuwe manieren van werken hoort ook ander leiderschap. “Niet meer controleren, maar vertrouwen en loslaten. Geef medewerkers de kans zelf te ontdekken!”

Best practices

“Grote organisaties laten zien wat ander HR betekent. Denk aan Google en Goretex waar de medewerkers zichzelf managen. Of Zappos, een organisatie zonder HR.” In China onderkent men het belang van modern HR meer dan hier volgens van Dyck.

“Een bedrijf dat elke zes maanden een nieuwe telefoon op de markt brengt geeft de kaders. De medewerkers verzinnen, ontwerpen en voeren uit. Het bedrijf mobiliseert alleen de mensen en stelt de middelen ter beschikking. Dát is een wendbare organisatie die resultaten boekt.”