Lodewijk van Ommeren

CEO Bureau Zuidema

Skills matchen met de doelen

Een organisatie die aan de menselijke factor voorbijgaat, mist de échte oplossing, vindt Lodewijk van Ommeren. Hij is CEO van Bureau Zuidema, the influence company. “HR is, als het goed is, altijd strategisch bezig en checkt doorlopend of de skills van de medewerkers nog matchen met dat wat nodig is om de doelstellingen van de organisatie te behalen.” In deze tijd vraagt dit echter nog meer focus.

De vierde industriële revolutie, ook wel de IT-revolutie genoemd, plaatst organisaties voor grote uitdagingen. Businessmodellen kunnen vrij snel, radicaal en grondiger veranderen dan voorheen. “De setting is er één van adapt or die”, zegt Van Ommeren.

“In de financiële dienstverlening zie je bijvoorbeeld dat organisaties bijna opereren als IT-bedrijven. Dit heeft natuurlijk aanzienlijke gevolgen voor de skills die medewerkers moeten hebben. Het is cruciaal dat HR hier vroegtijdig op anticipeert. Ook al is het in de praktijk soms heel lastig voorspellen wat er precies nodig is”, zegt hij.

Focus op technologie én mens

“Er wordt erg veel ingezet op de technologieën zelf. We moeten niet vergeten dat zeker de komende jaren mensen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de technologie gaat bijdragen aan het succes van de organisatie. De medewerkers spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen, implementeren, integreren en verbeteren van de technologieën. Daarom is het juist nu belangrijker dan ooit om te investeren in de skills van mensen”, benadrukt Van Ommeren.

Werken in platte organisaties

De eerdergenoemde uitdagingen waarvoor organisaties staan vragen om een meer dynamische en wendbare bedrijfsstructuur. Veelal wordt gekozen voor een platte, minder hiërarchische opbouw van de organisatie, vervolgt hij. “Dit vraagt logischerwijs andere vaardigheden van de professionals en hierin moeten zij zich blijvend ontwikkelen.

Je doelen bereiken in steeds wisselende scrumteams, zonder formele positie en los van je kennis of specialisme, vraagt om andere skills.”

Flexibel invloedgedrag

“Om in deze nieuwe werkelijkheid succesvol je doelen te behalen, heb je als werknemer flexibel invloedgedrag nodigwat de context, situatie en het team van je vragen.

“Het ene team kan van de professional verlangen dat een conflict opgelost wordt, een tweede dat hij weet te motiveren, een derde dat hij zijn standpunten grondig beargumenteert en de dynamiek van het vierde team vraagt om een mix van dit alles.

De eerdergenoemde uitdagingen waarvoor organisaties staan vragen om een meer dynamische en wendbare bedrijfsstructuur.
 

Wie alleen maar goed is in argumenteren, heeft een probleem en krijgt zaken niet effectief voor elkaar. Wie in staat is flexibel invloedgedrag in te zetten, kan in élke situatie effectief handelen en daarmee de doelen bereiken.”

De cruciale future skill

In het onderzoek van Future Workskills 2020 wordt deze mate van sociale intelligentie bestempeld als een cruciale future skill, naast andere vaardigheden zoals wendbaarheid en het in staat zijn tot het verwerken van grote hoeveelheden informatie. “Dit is natuurlijk te leren”, zegt Van Ommeren.

“Professionals hebben hierin zelf een verantwoordelijkheid, maar ook is het aan de organisatie om hierin te investeren en bijvoorbeeld trainingen te faciliteren. In een ideaal scenario kan een professional in elk team en met elke persoon samenwerken en effectief doelen bereiken. Vooralsnog is hier in mijn optiek nog niet voldoende aandacht voor in het strategisch HR-beleid van veel bedrijven.”