Jan Prins

Oprichter adviesbureau SKB
 

“Als je vanuit de directietoren naar beneden blikt, lijkt een schroevendraaier iets heel kleins. Maar als je kijkt vanuit het dagelijkse werk - waar het klanten en medewerkers om gaat - dan is goed gereedschap opeens geen futiliteit meer. Strategisch medewerkersonderzoek moet inzicht geven in het land van hoop en glorie, maar ook in de wereld van de kleine dagelijkse ergernissen.”

Pyramide gedraaid

“Vroeger werd het medewerkersonderzoek ingezet als één-richting-verkeer”, vervolgt Jan Prins, “het leverde informatie voor het management op om de organisatie aan te sturen. Inmiddels zijn er veel meer doelen die organisaties met intelligent medewerkersonderzoek kunnen behalen. In veel organisaties is het traditionele sturingsmodel omgedraaid, het primaire proces staat nu centraal.

Waar vroeger in de top van de organisatie werd bedacht wat de werkvloer moest uitvoeren, speelt nu het denkvermogen van de medewerkers een steeds belangrijkere rol. Zij weten immers het best wat er in de dagelijkse uitvoering nodig is. Daardoor zie je steeds meer vormen van zelfsturing ontstaan.”

De verandering van medewerkersonderzoek in beeld gebracht:

Eigen informatiebehoefte teams

Deze ontwikkeling vergt veel van organisaties. Jan Prins: “De rol van het management verandert van een sturende naar een faciliterende rol: Meer dan directe aansturing, bepaalt de top van de organisatie nu vooral de kaders waarbinnen de teams moeten functioneren. De teams krijgen zo een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren.

De behoefte aan stuurinformatie in de organisatie verandert daarmee ook. Het team wil zelf weten hoe het functioneert en hoe dat beter kan. Voor dat laatste ontwikkelden we zogenaamde Pulse-software. Teamleiders kunnen daarmee zelf korte onderzoekjes uitzetten onder hun eigen medewerkers om de dialoog aan te gaan over het aanpakken van knelpunten, of om de voortgang van veranderingen te monitoren.”

 

De goede richting op

“De praktijkervaringen met Pulse-onderzoek zijn erg positief. Als je de medewerkers van je team vraagt: ‘Wat zou jij als eerste aan willen pakken als jij het voor het zeggen had?’ krijg je concrete suggesties terug.

Bekijk hier een aantal praktijkervaring met het Pulse onderzoek: https://skb.nl/nl/medewerkersonderzoek/pulse-onderzoek.html  of bekijk onderstaande video:

Beter zelfs dan wanneer je dat in een groepsgesprek zou vragen, want dan spelen sociale patronen vaak een rol en durven sommige collega’s niet het achterste van hun tong te laten zien. Bij ons Pulse-onderzoek kun je wel veilig je mening geven. We zien een hoge betrokkenheid omdat Pulse-onderzoek zo concreet over het eigen werk gaat. Of zoals een medewerker tijdens een bespreking van de resultaten zei: ‘We hèbben het ergens over’.”

Personeelsgebrek

Met Pulse-onderzoek kun je dus prima inspelen op de eigen verantwoordelijkheid van een team of afdeling, maar veel strategische vraagstukken liggen op een hoger niveau. Daar krijg je antwoord op met organisatiebreed onderzoek. Volgens Jan Prins onderscheidt SKB zich op dit punt duidelijk in de markt. “Wij brengen de psychologie van de werkvloer duidelijk in kaart.

Zo kunnen we nauwkeurig berekenen wat helpt om bijvoorbeeld plezier of energie van de medewerkers te vergroten, of om uitval door overbelasting (burn-out) te voorkomen. Die inzichten dragen bij in de strijd tegen het tekort aan arbeidskrachten.”

Een sprekend voorbeeld daarvan zijn de tekorten in de zorg. Jan Prins: “Op grond van onderzoek in verschillende ziekenhuizen heeft SKB in kaart gebracht wat verpleegkundigen bindt en boeit. Dat blijkt te verschillen met de opleiding en de leeftijd. Met dergelijke inzichten kun je dus beleid ontwikkelen om optimaal de kwaliteiten van de verschillende functiegroepen te kunnen inzetten.”

Onderzoeksvorm van de toekomst

“We zien de praktijk toegroeien naar een mengvorm waarin een grote rol is weggelegd voor snel, kortcyclisch onderzoek met korte vragenlijsten (Pulse-onderzoek), maar waar toch ook eens in de twee à drie jaar organisatiebreed onderzoek een ijkpunt is voor de teams (waar staan we ten opzichte van andere teams in de organisatie). Dat levert informatie op voor organisatiebrede strategische vraagstukken.”

 

Binden en boeien: https://skb.nl/nl/nieuws/binden-en-boeien-van-verpleegkundigen.html

Of mail naar j.prins@skb.nl