Maurice Rojer

Maurice Rojer
Deputy Director Algemene Bond Uitzendondernemingen

Payrolling is een van de manieren om flexibeler te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Maurice Rojer van de Algemene Bond Uitzendondernemingen legt uit hoe dat werkt.

Er is meer behoefte aan flexibele arbeidskrachten. Waarom?

“Het heeft te maken met de economische omstandigheden. Zeker in een tijd van crisis, maar zeker niet alleen dan, hebben bedrijven aanpassingsvermogen nodig om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de markt.

Dat vergt flexibiliteit. Dat kan door een vaste kern van medewerkers te hebben met daarnaast een schil van flexibele arbeidskrachten. Niet alleen vanwege de kosten, maar om de flexibiliteit an sich. Voor ondernemers kan het belangrijk zijn productiecapaciteit snel op- en af te kunnen schalen als de markt daarom vraagt.”

Hoe kun je flexibiliteit bereiken?

“Als je voorziet dat je een bepaalde productiecapaciteit nodig hebt, kun je contact zoeken met uitzendbureau’s, detacheerders of payrollbedrijven. Die kunnen op tijdelijke basis arbeidskrachten leveren. Een payrollbedrijf werft overigens niet, dat doet de ondernemer zelf. Wel kan hij het werkgeverschap uitbesteden aan een payrollbedrijf.

De werknemer komt dan in dienst van het payrollbedrijf. Die houdt zich vervolgens bezig met salarisbetaling en bijvoorbeeld, ziekteverzuimbegeleiding. Veelal gaat het om langdurige periode dat de payrollwerknemer bij de onderneming werkt.”

Wat zijn de voordelen van in zee gaan met zo’n payroll-bedrijf?

“Kort gezegd: ontzorging in combinatie met flexibiliteit. Als ondernemer krijg je de ruimte om die dingen te doen waar je goed in bent, zonder dat je je moet bezighouden met steeds ingewikkelder wordende werkgeverstaken. Je hoeft dan bijvoorbeeld geen salarisadministratie op te tuigen.

Vaak wordt ook exclusiviteit afgesproken tussen de ondernemer en het payrollbedrijf, zodat de payrollwerknemer niet zomaar kan overstappen naar een vergelijkbaar ander bedrijf. Maar ook de werknemer zelf heeft er baat bij. Die vindt goed werkgeverschap belangrijk en ziet dat een payrollbedrijf dat werkgeverschap professioneel uitvoert.”

Voor welke bedrijven is het interessant om te gaan samenwerken met een payrollbedrijf?

“In de horeca is het heel gebruikelijk. Cafés en restauranthouders beseffen dat het in dienst hebben van werknemers een vak apart is. Ook in het onderwijs zitten payrollers en zelfs de overheid maakt er gebruik van. Over het algemeen maakt het MKB er het meest gebruik van. Driekwart van de payrollers is werkzaam in het MKB.”