Roland Asberg

Roland Asberg
CFO Aethon

Asberg is CFO van Aethon, een dienstverlener voor de zorg, overheid en woningcorporaties op het snijvlak van detachering en uitzenden.

Werkgevers hebben behoefte aan personele maatwerkoplossingen voor zowel ‘piek- en ziekmomenten’ als voor invulling van een flexibele schil, vertelt Asberg. “De hele arbeidsmarkt is flexibeler geworden.

Payrolling past binnen dat grotere kader. Want flexibilisering vraagt om een goede aansturing van alle processen daaromheen. Het matchen van kandidaten en de communicatie moeten optimaal georganiseerd zijn.

De financiële administratie vraagt veel tijd en specifieke kennis. Een payroller heeft die kennis en kan op dat gebied goede service leveren. En wij kunnen ons maximaal focussen op de kwaliteit van operationele processen.”

Service gerichte specialist

“Payrolling ontzorgt ons voor wat betreft de administratieve en juridische hr-activiteiten”, zegt Asberg. “Daardoor kunnen wij ons helemaal bezighouden met onze kernactiviteiten.”

Er wordt bovendien dankbaar gebruik gemaakt van de specialistische kennis van de payroller op het gebied van onder meer arbeidsrecht. “De medewerkers kunnen bij een helpdesk terecht met administratieve en juridische vragen rond het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden en zij ervaren daarin een hoog serviceniveau.

Mits goed georganiseerd, is payrolling dus niet het ontlopen van verantwoordelijkheden, maar juist onderdeel van goed ‘werkgeverschap’.”