Ido Shikma
Vice President Human Resources BeNeLux Logica

“De veranderingen in de Ziektewet zijn misschien aanleiding om maatregelen te treffen die het ziekteverzuim inperken, maar de ziektepreventie wordt niet bevorderd”, begint Ido Shikma. “Het gaat om de vraag: hoe ga je als werkgever en werknemer met elkaar om?

Werkgever en werknemer zouden afspraken moeten maken over hoe je gezamenlijk het ziekteverzuim kunt aanpakken. Vooral aan de preventieve kant valt winst te behalen. Voor de werkgever betekent het kostenbesparing en het waarborgen van continuïteit. Medewerkers blijven gezonder.

Tot nu toe waren werkgevers voorzichtig met het ingrijpen in het welzijn van medewerkers. Dat is ook lastig, want hoe ver mag je als werkgever gaan als het gaat om de gezondheid van werknemers? Je begeeft je al snel in iemands privé-domein.”

Oorzaak

Waar veruit het meeste verzuim vandaan komt, zeker in de IT-industrie, zijn psychische klachten, een hoge workload of een conflict met de manager, aldus Shikma. “Dat zijn allemaal onderwerpen die je bespreekbaar kunt maken. Als je het verzuim wilt beperken, zul je achter de oorzaak moeten komen. Sleutelwoorden zijn daarbij transparantie en dialoog.

Wees je als leidinggevende bewust dat ontwikkelingen als het nieuwe werken vragen om specifieke aandacht voor elkaar. Maak gebruik van de communicatiekanalen als je werknemers op andere locaties werken.Vraag specifiek naar het welzijn. Vaak beperken gesprekken zich tot wat iemand heeft gedaan.”

Vrijwillige basis

Welzijn zou van beide kanten moeten komen, bepleit Shikma. “Een medewerker moet zelf aangeven wanneer de workload te hoog is of als er conflicten spelen. Je ziet dat werknemers sowieso meer verantwoordelijkheid dragen voor de invulling van hun werkzaamheden en hun eigen ontwikkeling. Daar hoort wat mij betreft welzijn ook bij.

Bij veel bedrijven zijn middelen beschikbaar, zoals ergonomisch advies, een sportschool in het gebouw of korting op een sportabonnement.Zorgen voor welzijn gebeurt vanuit de werknemer nu volledig op vrijwillige basis. Het heeft voor de werknemer geen consequenties als diegene nalatig is als het gaat om het eigen welzijn.”