Neeltje Bakker
Arbeids- en organisatiepsycholoog

Uitval van werknemers kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, spanningen op het werk of problemen in de thuissituatie. De bedrijfsarts geeft vaak in een vroeg stadium aan of er sprake is van bijvoorbeeld een arbeidsconflict.

Het is belangrijk om dat vroeg te onderkennen, weet arbeids- en organisatiepsycholoog Neeltje Bakker. “Want anders ga je aan de slag met het ziekteproces, terwijl je eigenlijk iets anders moet oplossen.”

Samen verantwoordelijk

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgever en werknemer samen twee jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie.Er zijn grote financiële belangen mee gemoeid: de werknemer krijgt vaak na een jaar nog maar 70% van zijn loon; de werkgever moet een zieke medewerker doorbetalen en heeft vaak ook nog vervangingskosten.

De werkgever kan het loon van de werknemer opschorten als die niet voldoende meewerkt. Het UWV kan werkgevers sanctioneren die zich onvoldoende hebben ingespannen voor integratie van hun medewerker.

Soms moeilijke gesprekken

De bedrijfsarts kan vaststellen wat iemand wel of niet kan in het werk en een advies geven. Werkgever en werknemer stellen daarmee samen een plan van aanpak op. Soms zijn dat moeilijke gesprekken, die eventueel met ondersteuning van een jobcoach of mediator kunnen plaatsvinden.

Duurt de ziekte 6 weken of langer, dan neemt de werkgever meest- al een re-integratiebedrijf in de arm. Gezamenlijk wordt een trajectplan opgesteld. De eerste inzet is dat de medewerker binnen de organisatie blijft werken, eventueel in een andere functie.Als dat niet mogelijk blijkt, kan buiten de organisatie naar een passende functie worden gezocht.

Bakker pleit er voor om in een vroeg stadium begeleiding in te schakelen. “Daarmee kun je veel leed voorkomen. Als iemand al vier maanden thuis zit, is het veel moeilijker om die persoon weer in beweging te krijgen.

In een eerdere fase, bijvoorbeeld al vóór de uitval of bij de eerste signalen, valt met jobcoaching soms nog veel te redden. Het vroeg inzetten van gespecialiseerde ondersteuning is van groot belang om iemand zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, binnen of buiten de organisatie.”