Uit de HR Benchmark 2013-2014, onderzoek dat is uitgevoerd door TNS Nipo en HR-softwareleverancier Raet, blijkt dat organisaties in toenemende mate de focus leggen op talent en lenigheid van medewerkers.

Duidelijke trends zijn de aanhoudende aandacht voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers en het vergroten van de flexibele schil. “Talent management is mensen in huis halen en houden die bij dat huis passen. Het inzicht dat inzetbaarheid, goed functioneren en professionele ontwikkeling contextafhankelijk is, leeft steeds meer ”, vertelt Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit. “Talent management betekent mensen ‘hun ding laten doen’ zodanig dat ze van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie.”

Gevoelskwestie

Hoe meet je die toegevoegde waarde? Van der Sluis: “Hoewel er goede systemen zijn waarmee dit zichtbaar kan worden gemaakt, blijft dat mensenwerk. Er is steeds meer technologie waarmee de conditie en het gedrag van mensen meetbaar is. Echter, de toegevoegde waarde is niet altijd te vangen in harde cijfers.

Men heeft de neiging om de toegevoegde waarde vooral zakelijk en rationeel te benaderen, omdat dit houvast geeft. Grip hebben op kosten en medewerkers. E-HRM is hiervan een voorbeeld. Maar hoe meet je het effect van iemand op een klant en op collega's? De toegevoegde waarde van medewerkers ontstaat op het snijvlak tussen de kwaliteit van de medewerker en de organisatiedoelen. Als duidelijk is waar de organisatie heen wil, kun je pas bepalen wie van toegevoegde waarde is.”

Focus op kwaliteiten

Om toch inzichtelijk te krijgen of een talent tot bloei komt, worden de rapportages op dit gebied langzaam beter. Van der Sluis: “De medewerker volgsystemen zijn in opkomst. Daarin wordt vastgelegd hoe en waar een medewerker functioneert.

Voorheen was de insteek om medewerkers vooral te laten werken aan aspecten die nog niet goed gaan. Talent Management legt de focus op iemands kwaliteiten: ga maar doen waar je goed in bent, wordt daar nog beter in, en zoek een omgeving op waar dit wordt gewaardeerd!”