Hans van der Spek

Hans van der Spek
Manager Kenniscentrum HCM Berenschot

Dat blijkt ook uit het trendonderzoek Salaris professionals 2016. Hans van der Spek is Manager Kenniscentrum HCM bij Berenschot.

Hij vertelt meer over de veranderende functie van de salarisadministrateur. “Ik zie binnen het vak een inhoudelijke verschuiving van expertise; de salarisadministrateur wordt salarisadviseur die gevraagd én ongevraagd advies geeft.”

Competenties

Automatisering maakte het ingewikkelde werk van een salarisadministrateur gemakkelijker. “Nu de software steeds geavanceerder wordt, is de administratieve en controlerende taak niet echt onderscheidend meer”, stelt van der Spek.

“Ik zie het meer de adviserende kant op gaan. Hoe kan de organisatie het beste inspelen op wet- en regelgeving? Bijvoorbeeld; hoe kunnen vergoedingen voor medewerkers voor beide partijen fiscaal aantrekkelijk gegeven worden?”

De veranderende rol vraagt wel nieuwe competenties: “De salarisadviseur moet beweging zien en daarop kunnen anticiperen. Daarnaast moet hij kunnen analyseren, formuleren en rapporteren.”

Vraagbaak

Toch heeft het vak salarisadministrateur zeker nog wel toekomst. “Het biedt grotere uitdagingen dan voorheen en traditioneel is het een doelgroep die lang bij dezelfde organisatie blijft. Het is daarom belangrijk dat men beseft dat hun rol langzaam verandert waarbij het zwaartepunt op advisering komt te liggen.

Praktijkervaring speelt zeker mee, maar bij selectieprocedures geeft bijvoorbeeld een vakopleiding Payroll Services toch wel de doorslag.

Die verschuiving is al gaande, blijkt uit het onderzoek.” Van der Spek ziet de adviserende rol als een verlengde van de huidige taken. “De salarisadministrateur wordt meer een vraagbaak. Dat betekent ook dat de fysieke positie – meestal het einde van een gang met de deur dicht – opener zal moeten worden.”

Uit het trendonderzoek: met het oog op de toekomst verwacht ruim tweederde van de respondenten dat fiscale en sociale wetgeving belangrijk zullen zijn voor de uitoefening van het vak in de toekomst. Ook arbeidsrecht en pensioenen scoren hoog. Daarentegen worden organisatiekunde, zakelijke communicatie en marketing niet zo belangrijk gevonden.

Van der Spek: “Het goede nieuws is dat de meeste salarisadministrateurs zich bewust zijn van de verschuiving naar die meer adviserende rol en daar met opleiding en training op anticiperen.

Wie de arbeidsmarkt op wil, zal anno 2016 geschoold en gecertificeerd moeten zijn. Praktijkervaring speelt zeker mee, maar bij selectieprocedures geeft bijvoorbeeld een vakopleiding Payroll Services toch wel de doorslag.”