Oscar Breure

Oscar Breure
Voorzitter Vereniging Veilig & Gezond Werken

Dagelijks horen we in de media nog over werkgerelateerde ongevallen of van werksituaties die leiden tot (beroeps)ziekte(s). Of het nu ongelukken betreft bij het werken op hoogte, in besloten ruimten (al dan niet dodelijk) of ‘kleinere’ ongelukken zoals oog- en handletsel, vaak blijkt dat deze voorkomen hadden kunnen worden.

Bronbestrijding is nog steeds het belangrijkste uitgangspunt om ongelukken te voorkomen. Een juiste Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is essentieel. Hoe kan het dan toch zijn dat er bij veel bedrijven nog steeds geen goede RI&E aanwezig is, of dat deze niet meer van toepassing is op de huidige situatie? Waar we spreken van restrisico’s, moeten deze zo goed mogelijk afgedekt worden.

Dit kan door het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm), maar dit is nog geen garantie dat alle ongelukken voorkomen worden. Welke middelen je een medewerker ook geeft, als dit de verkeerde middelen zijn of dat de medewerker niet weet hoe deze gebruikt moeten worden, kunnen pbm zelfs een gevoel van schijnveiligheid geven of een nog onveiligere situatie creëren.

Medewerkers voelen zich soms ook gedwongen, om welke reden dan ook, om van de veiligheidsprotocollen af te wijken. Training van medewerkers, aanspreken op verkeerd gedrag en het voorbeeldgedrag van management zijn allemaal factoren die van groot belang zijn om een veiligere werkomgeving te creëren.

Maatregelen

Er is veel verbeterd de afgelopen jaren. De Arbowet is dit jaar nog aangepast en diverse campagnes tegen lawaai hebben ertoe geleid dat er maatregelen zijn getroffen om machines op de werkvloer minder hinderlijk geluid te laten produceren.

Bovendien beseffen medewerkers mede door de campagnes beter wat de gevolgen van overmatig geluid voor hen betekenen, ook in hun privé situatie. Het gebruik van oordoppen bij het bezoeken van concerten is hier een goed voorbeeld van. Een ander voorbeeld komt uit de asbestwereld. Sinds dit jaar is het verplicht gesteld dat face-fit-testen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf, zodat de daadwerkelijke fit van een volgelaatsmasker gecontroleerd wordt door hiervoor opgeleide personen.

Eén van de veranderingen betreft het feit dat pbm elke vijf jaar opnieuw gecertificeerd moeten worden.
 

Niet alleen de werkgever maar ook de gebruiker van adembescherming weet hierdoor dat het masker goed past en dus de aangegeven bescherming biedt. De branchevereniging VVGW en de Stichting Safety Sign, waarbinnen deze certificaten afgegeven worden, hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Dit kan nu doorvertaald worden naar andere branches.

2018 wordt een belangrijk jaar voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van pbm. De nieuwe Europese pbm-verordening 2016/425, die in 2016 is gepubliceerd, gaat vanaf april 2018 volledig van kracht.

Veranderingen

Deze nieuwe verordening betreft de grootste verandering in pbm-land van de afgelopen 25 jaar. Eén van de veranderingen betreft het feit dat pbm elke vijf jaar opnieuw gecertificeerd moeten worden volgens de meest actuele normen en stand der techniek. Ik hoop dat we hierdoor nog betere producten op de markt tegen gaan komen, en dat producten welke volgens oudere normen gecertificeerd zijn, langzamerhand uitgefaseerd worden.

Belangrijke vragen zoals, voldoet het product aan de gewenste normen, is het product veilig of zit er een goede gebruiksaanwijzing bij, moeten gesteld en beantwoord worden. Het feit dat er onlangs werkhandschoenen uit de handel zijn genomen met een te hoge Chroom VI waarde, sterkt mij alleen maar in deze gedachte. Omdat pbm via allerlei kanalen tot de gebruikers kunnen komen, denk ook aan internetverkoop, is het nog belangrijker dat je weet wat je koopt en waar je koopt.

De branchevereniging VVGW steunt de campagne Gezond en Veilig Werken en ik hoop dat deze campagne leidt tot meer inzicht in de gevaren op de werkvloer, bij werkgevers maar zeker ook bij werknemers. Met als doel dat we daardoor veiliger en gezonder kunnen gaan werken. Iedereen heeft tenslotte recht op een gezonde en veilige werkomgeving!