Marlies Dokter
Manager HRM Catherina Ziekenhuis

Medewerkers hebben na een proef met gerichte trainingen een positievere mindset over de eigen verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid. De inzet op duurzame inzetbaarheid begon in 2011 met een project om het ziekteverzuim terug te dringen, dat toen met zo’n vijf procent bovengemiddeld was.

“We hebben leidinggevenden getraind in hoe je met medewerkers in gesprek gaat”, legt HR-manager Marlies Dokter uit. “Onze visie is dat niet de ziekte of het verzuim ter discussie staat, maar wél het gedrag. Dat moet bespreekbaar zijn.”

Daling verzuim

Dankzij het interventieprogramma daalde het verzuim naar 3,8 procent in 2014. In vervolg hierop ontwikkelde het Catharina Ziekenhuis, samen met de vijf andere topklinische ziekenhuizen van het samenwerkingsverband Santeon, het programma ‘Sterk in je werk’ voor duurzame inzetbaarheid. Sleutelwoorden: vitaliteit, bekwaam en gemotiveerd.

“Na het succes van de verzuimaanpak vanuit de gedragsmatige visie, wilden we dit breder trekken’, aldus Dokter. “Uitgangspunt is dat medewerkers zelf primair verantwoordelijk zijn voor hun inzetbaarheid. De leidinggevende heeft een ondersteunde en aanjagende rol, stimuleert de medewerkers na te denken over hun inzetbaarheid, en spreekt hen aan.”

Ontwikkelen

Volgens de HR-manager is het essentieel dat medewerkers in de zorg zich blijven ontwikkelen en in staat zijn ‘mee te bewegen’ met nieuwe ontwikkelingen. “Steeds meer thuisdialyse van nierpatiënten vraagt bijvoorbeeld andere vaardigheden van ons personeel”, schetst ze. ‘Sterk in je werk’ wordt de komende jaren verder uitgerold.

Dokter: “Onze doelstelling voor dit eerste jaar was bewustwording. Een volgende stap is dat de leidinggevende vraagt: wat ga jij doen om uit je eigen comfortzone te stappen? Dat kan ook iets kleins zijn, zoals een presentatie geven, meelopen op een afdeling, of iets groters: een verpleegkundige die een training gastvrijheid verzorgt. Dat past binnen ons speerpunt talentmanagement; als mensen zichzelf uitdagen, presteren ze beter en zijn ze beter inzetbaar.”