Dr. Viktor Kallen
Neuroscience TNO

 

Victor Kallen, doctor in de neuroscience bij het onderzoeksinstituut TNO, legt uit welke uitdagingen het verminderen van uitval door stress vooralsnog met zich meebrengt.

Stress

“Technisch gezien is stress een overbelasting. Dat kan zich uiten in zowel psychische als somatische klachten zoals RSI, buikpijn, vermoeidheid of hoofdpijn”, begint Victor Kallen. “Het is daarom soms lastig te duiden wat de belangrijkste oorzaak is.

Bij klachten als eczeem, spijsverteringsproblemen of hartritmestoornissen wordt nog te weinig gekeken of teveel stress hier misschien aan heeft bijgedragen. Dat komt niet in de laatste plaats omdat de gezondheidszorg is georganiseerd in functiedomeinen zoals cardiologie, endocrinologie en psychiatrie.

Uit stressmonitoring weten we dat de overbelasting door stress uiteenlopende, aspecifieke, symptomen meebrengt per domein. Nu kun je het treffen dat een arts stress als factor mee laat wegen bij het vaststellen van de diagnose, maar dat is zeker geen vanzelfsprekendheid.”

Technische en ethische vraagstukken

Het is nog altijd lastig om adequaat en tijdig inzichtelijk te maken of iemand overbelast is. De techniek is volop in ontwikkeling, maar een waterdichte methode om vast te stellen of het stressniveau te hoog is, is er nog niet.

Kallen: “Als je die informatie wel hebt, is vervolgens de vraag hoe je daarmee moet omgaan. Krijgt de werkgever daar inzicht in, op welke manier en is die dan ethisch verantwoord? Data omtrent het stressniveau moet denk ik bij de gebruiker blijven. Die is eigenaar en kan er zijn voordeel mee doen. Dat vraagt om een pro-actieve houding van de werknemer. Aangezien stress niet aan werktijden doet, is de medewerker de grootste belanghebbende.”