Tjeerd Willem Hobma

Tjeers Willem Hobma
Directeur Volandis

De pensioenleeftijd stijgt en het werken in de bouw- en infra is vaak zwaar. Langer doorwerken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Nu de orderportefeuilles weer goed gevuld zijn groeit de vraag naar vakmensen sterk.

Sociale partners in de bouw en infra hebben daarom in 2016 kennis- en adviescentrum Volandis opgericht om werknemers en werkgevers te stimuleren het thema duurzame inzetbaarheid op te pakken en er zelf mee aan de slag te gaan. Nieuw is de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor alle werknemers onder de bouw- en infra cao Volandis wil vooral een gangmaker zijn met het motto: bewust werken wérkt!

Volgens Tjeerd Willem Hobma, directeur van Volandis, zien sociale partners de DIA als de nieuwe norm. “Eens in de vier jaar ontvangt iedere werknemer onder de bouw- en infra cao een uitnodiging van de arbodienst.

De DIA is eigenlijk het voor de sector vertrouwde PAGO (preventief arbeidsgezondheidskundig onderzoek) plus. De plus is het adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis over wat de werknemer kan en wil doen om veilig, gezond en gemotiveerd te blijven werken. Uit dat gesprek volgt het persoonlijke DIA-actieplan. Voor de uitvoering van dat actieplan heeft elke werknemer de beschikking over zijn duurzaaminzetbaarheidsbudget.

Dat kan heel divers worden ingezet, voor omscholing tot werken aan je privé-werkbalans. De resultaten zijn uiteraard geanonimiseerd zodat de privacy van de individuele werknemer gewaarborgd blijft. De 4000 werknemers die tot nu toe aan de DIA deelnamen zijn vrijwel unaniem enthousiast over de aanpak. We moeten toe naar een win-winsituatie: de medewerker werkt met plezier en is daarmee productiever voor de werkgever.”

Over Volandis

Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever.

Want gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. We dagen je uit hier zélf actief mee aan de slag te gaan. Weet hoe je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: bewust werken wérkt.

www.volandis.nl