Jan-Maarten van Sonsbeek, hoofd Fondsenbeheer en Premiestelling bij UWV. aan het woord: “Door de aanwezigheid van een publieke speler moeten niet alleen wij, maar ook de private partijen scherp blijven”.

Waar je op moet letten bij het afsluiten van een verzuim- of arbeidsongeschiktheidverzekering, is op dit moment een urgent vraagstuk voor de HR-afdelingen van werkgevers. Door nieuwe wetgeving, die de verantwoordelijkheid en de kosten van ziek zijn en arbeidsongeschiktheid steeds meer bij de bedrijven legt, betalen bedrijven vanaf 1 januari 2014 niet alleen voor de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten), maar ook voor de Ziektewet een gedifferentieerde premie. Hoe hoger het ziekteverzuim (van ex-werknemers), hoe meer premie de werkgever betaalt. Kleine werkgevers met minder dan tien werknemers worden beschermd en betalen een gemiddelde sectorpremie. Doel van deze wetswijziging is om door een financiële prikkel voor werkgevers ook het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van flexwerkers terug te dringen. De bedrijven betalen een Ziektewet-premie aan UWV, maar kunnen ook de keuze maken om het risico voor de Ziektewet zelf te dragen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en administratie hiervan (deels) uit te besteden aan een private partij. “Mijn advies aan bedrijven is om goed te kijken naar de hele markt, inclusief UWV”, vertelt Van Sonsbeek. “In het verleden werd het eigen risico voor de WGA vaak gestimuleerd en gezegd dat je het UWV daarbij moest vergeten. Maar niets is minder waar gebleken. De stuntpremies van private partijen zijn inmiddels fors gestegen, terwijl de premie bij ons stabiel is gebleven en wij even goed re-integreren als private verzekeraars. Ik zou zeggen: neem UWV serieus mee in de vergelijking.”

Premies op tafel
Om als werkgever grip te houden op de kosten van de WGA en de Ziektewet is het noodzakelijk om het overzicht te houden. Wie zijn je zieke werknemers? Welke werknemers zijn er in tijdelijke dienst? Al gaan werknemers binnenkort uit dienst, dan kunnen ze met de nieuwe regeling alsnog – in het slechtste geval voor twaalf jaar – veel geld kosten. “De concurrentie op de markt voor de verzekeringen werkt goed”, vindt Van Sonsbeek. “Door de aanwezigheid van een publieke speler moeten niet alleen wij, maar ook de private partijen scherp blijven. De werkgevers beschikken daarom over maximale keuzevrijheid. Wat er kan gebeuren op een markt waar geen publieke speler aanwezig is, hebben we de afgelopen jaren gezien met de hypotheekrentes. Wij zijn als UWV marktspeler, maar ook een publieke organisatie. Wij leggen als enige marktpartij al onze informatie over de premies op tafel, ook als die concurrentiegevoelig is. Voor ons weegt die transparantie zwaarder dan ons marktaandeel.”

Volledige vergelijking
Sinds bedrijven worden aangesproken op de uitkeringen van ex-werknemers is er wel wat veranderd in de markt. “Het bewustzijn is groeiende”, aldus Van Sonsbeek. “Wij kunnen daarin ook adviseren. Wij bieden faciliteiten voor bedrijven, stellen de premie vast en geven een boekje uit met een overzicht en uitleg van alle premies. Zo kunnen werkgevers zich optimaal informeren over de premies. Wat voor verzekering koop je en wat krijg je? Want daar zitten grote verschillen tussen. Maak als bedrijf in ieder geval een volledige integrale vergelijking.”