Veel HR-directeuren weten dat ze meer datagedreven hun beleid moeten uitzetten. Randstad heeft de eerste stappen gezet en neemt daarmee direct een voorsprong in een zeer competitieve markt.

Mariëlle de Macker is Managing Director HR bij Randstad. Haar verantwoordelijkheden omvatten onder meer het opzetten en implementeren van relevante strategieën op het gebied van talentmanagement en leiderschapontwikkeling. Heel belangrijk om het wereldwijd opererende bedrijf toekomstbestendig te maken en te laten groeien.

Dirk Jonker is oprichter en partner van Focus Orange, een onderneming die recent haar online HR data analyse platform Crunchr op de HR Tech beurs in Amsterdam lanceerde. De advies- en technologietak van het bedrijf bieden samen nieuwe inzichten op basis van bestaande medewerkersdata bij ondernemingen.

Cruciale vragen

Veel van de medewerkers en delen van het management zijn met Randstad meegegroeid. De Macker: “Dit heeft lange tijd een diepe kennis van de organisatie geborgd. Op die manier werden zaken als bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling en opvolgingsvraagstukken heel natuurlijk geadresseerd.

Met de exponentiële groei van Randstad, werd een geavanceerdere benadering opportuun. Welke mensen nemen wij aan, wie is succesvol, wat moeten we doen om ze te laten blijven en hoe zorgen we ervoor dat ze zich tot het gewenste niveau ontwikkelen?”

Jonker vult aan: “Randstad heeft een goede slag geslagen in het verbinden van de ondernemingsdoelstellingen met de HR-agenda. De volgende stap is het meetbaar maken van de effectiviteit van de investeringen in mensen.”

Deze aanpak vergt een langetermijnvisie en geduld.

Inzicht in de kwaliteit van de populatie

Een paar jaar geleden begon De Macker met het verzamelen van meer gegevens van medewerkers dan daarvoor gebruikelijk was. “We creëerden een soort film rondom elke medewerker. De leiding van het bedrijf kreeg direct veel meer inzicht in de kwaliteit van de populatie.

Ook de verschillende competenties werden helder gemaakt om ook daarin betere beslissingen te kunnen nemen.” Deze aanpak vergt een langetermijnvisie en geduld. Om toch al op kortere termijn toegevoegde waarde uit alle data te krijgen, nam De Macker contact op met Jonker. “Hij legde uit dat we met de nu beschikbare data al veel beter op toekomstige scenario’s kunnen inspelen. Daardoor zijn we in staat om geïnformeerde strategische beslissingen te nemen en pro-actiever aan workforceplanning te gaan doen.”

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal

Jonker constateerde dat Randstad verder was dan andere bedrijven. “Hier was een stap gemaakt met het verzamelen van belangrijke gegevens. De snel veranderende economie verlangt van bedrijven dat ze slagvaardig op diverse scenario’s kunnen reageren.

Gelukkig zijn er veel technieken ontwikkeld die ook beschikbaar zijn voor rudimentaire data op medewerkersgebied – je hoeft echt niet zo ver te zijn als Randstad in het verbeteren van de datakwaliteit om te kunnen voorspellen of je voldoende leiderschapskwaliteiten in huis hebt om de strategie te realiseren.”

Jonker: “Met deze basisvaardigheden kom je al een heel eind om sneller en beter je menselijk kapitaal in te zetten. We verwachten dat de bedrijven die hier als eerste mee beginnen een groot concurrentievoordeel zullen realiseren.”

Met de juiste skills op de juiste plek

Mariëlle de Macker deelt deze conclusie. “We kijken voortdurend hoe de markt wijzigt en wat voor diensten daarbij aan kunnen sluiten. Door de samenwerking met Dirk Jonker kom ik erachter of we voldoende talent hebben om de business strategie voor de komende jaren uit te voeren.

Ik kijk naar 40 landen en moet me een beeld kunnen schetsen, zodat iedereen met de juiste skills op de juiste plek zit, nu en in de toekomst. Randstad’s Raad van Bestuur verwacht dat we dat beeld kunnen schetsen. What does great look like?”

Slimme technieken helpen bij een toekomstgerichte blik van HR

Dirk Jonker geeft juist op die vraag het antwoord. “Het kan echt geen kwaad om data te gebruiken bij het vormgeven van personeelsbeleid. Houd wel een aantal basale uitgangspunten voor ogen. Zo is het van belang om klein te beginnen. Zet in op toepassing van bestaande technieken op personeelsgegevens, zoals cluster-analyses uit de marketing of netwerkanalyses uit de bio-informatica.

Belangrijke vragen voor een meer datagedreven human-resource beleid

Volgens Jonker is het voor een meer datagedreven human-resources beleid belangrijk om vooraf een aantal vragen te beantwoorden.