Met HR-consultant Christa Heering staan we stil bij enkele belangrijke punten. Er is veel gesproken over sneller afscheid nemen van mensen om aanspraak op een transitievergoeding te voorkomen. Door het aantrekken van de markt is het volgens Heering niet verstandig om zo kortzichtig naar de wet te kijken.

“Als je mensen nu laat gaan, is de kans steeds groter dat je ze over enige tijd veel duurder bij een ander weg moet halen. De kosten die je dan aan werving en selectie besteedt zijn niet mis. Het is dan ook slimmer om dit budget vooraf in te zetten om talenten te behouden en verder te ontwikkelen, zodat uitgaven voor werving en selectie kunnen worden voorkomen.  

Transitievergoeding

Een werkgever is met de komst van de Wwz ook in grotere mate verplicht om mensen op te leiden. De transitievergoeding kan hier uitkomst bieden, legt Heering uit. “Je kunt met een werknemer afspreken dat je de opleidingskosten in mindering brengt op de transitievergoeding als de werknemer het bedrijf moet verlaten. Dat moet je dan wel vooraf expliciet vastleggen.”

Nederlands Kwalificatieraamwerk

Er wordt nog gekeken naar aanvullende wetgeving in de vorm van de NLQF, die zich richt op helderheid in opleidingsniveaus. In lijn met Europese normen wordt niveau-erkenning steeds belangrijker, zegt Heering. Niet alleen voor bekende stromen als mbo, hbo en wo, maar ook voor deelcertificaten en het relatief onbekende Hoger Bedrijfs Diploma.

“Mensen ontwikkelen zich tegenwoordig steeds specifieker. Aangezien de loongebouwen veelal gebaseerd zijn op competenties en opleidingsniveau is het belangrijk deze goed te borgen.”