Van der Wal geeft Nationale-Nederlanden voortdurend impulsen om de geestelijke en fysieke vitaliteit van de medewerkers te optimaliseren.

Waarom is vitaal werken juist nu van groot belang?

“Vitaal werken is van alle tijden, alleen staat het nu bovenaan de agenda. Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat we echt moeten gaan wennen aan het feit dat we langer door moeten werken. Tot 67 jaar en misschien langer.

Een tweede reden is dat we met steeds minder mensen arbeidsproductiever moeten zijn. De druk op onze onderneming om snel en inventief te veranderen, is groot. We opereren in een turbulente tijd, met steeds wijzigende vragen en een voortdurende druk op kosten. Dat vraagt veel van onze mensen. Om dat aan te kunnen, moet je in alle opzichten moet vitaal zijn.”

Welke middelen kun je inzetten?

“Als hersenen niet worden getraind, gaan ze achteruit. Daarom is het belangrijk om te investeren in kennis en competenties van medewerkers. Daarmee verbeter je de kwaliteit van je dienstverlening en de arbeidsproductiviteit. Kort na het omvallen van Lehman Brothers in 2008 en het begin van de economische crisis hebben we tegen alle stromen in geïnvesteerd in trainingen en opleidingen.

Dat hebben we in de jaren daarna flink opgeschroefd. We besteden er nu een slordige 4,5 procent van de bruto loonsom aan. En daar plukken we absoluut de vruchten van. Medewerkers die blijven, winnen aan kwaliteit; werknemers die vertrekken, hebben een betere kans op de arbeidsmarkt.”

We kunnen ze niet controleren en dat willen we ook niet, maar we kunnen wel hulpmiddelen aanbieden.

Hoe krijg je fysieke fitheid onder controle?

“Fysiek fit zijn, is net zo belangrijk als de mentale vitaliteit. Alleen is het lastiger om daar invloed op uit te oefenen.In Nederland hebben we te maken met het toenemende probleem van overgewicht. En iedere dag komen er weer mensen bij met diabetes. Om over de gevolgen van roken nog maar te zwijgen.

Met die lifestyle-effecten wordt je ook als werkgever geconfronteerd. Daarover gaan we in gesprek met onze medewerkers. We kunnen ze niet controleren en dat willen we ook niet, maar we kunnen wel hulpmiddelen aanbieden. Dat doen we onder meer in de vorm van een gezondheidstest, gekoppeld aan een jaarlang online begeleiding, gericht op het verbeteren van de manier van leven.”

Tel uit je winst?

“Ja, dat vind ik wel. Je kunt elke euro maar één keer uitgeven. Ik ben er echt van overtuigd dat de keuze voor opleidingen onder goede randvoorwaarden en het helpen bij een gezondere manier van leven vruchten afwerpt. Dat merken we binnen onze organisatie. De sfeer is beter, net als de onderlinge verhoudingen. We beseffen allemaal voor wie we het doen. Voor de klant, maar ook voor onszelf. Leuk, uitdagend en ontspannen werken zorgt voor een vitale organisatie.”