Han Peters
Ambassadeur in Brazilië

Brazilië

Brazilië maakt politiek en economisch gezien een lastige tijd door. Na jaren van groei verwacht het land dit jaar een krimp van bijna twee procent. De prijzen stijgen, er is onvrede en de kritiek op de overheid zwelt aan. Toch biedt het land nu en in de toekomst nog steeds heel veel kansen. Han Peters is er ambassadeur voor Nederland.

Wat maakt Brazilië aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers?
“Ondanks dat het nu wat minder gaat, heeft het land met tweehonderd miljoen inwoners een enorme afzetmarkt en heeft het gigantische olie- en zoetwaterreserves. De afgelopen jaren zijn veel Brazilianen uit de armoede getrokken en tot de meer koopkrachtige middenklasse gaan behoren.

Nederland en Brazilië hebben van oudsher een sterke band. We zijn daar zeer welkom. Dat blijkt uit het aantal Nederlandse bedrijven dat via export zaken doet, maar dat gebeurt ook steeds vaker via een lokale vestiging of een Braziliaanse partner.”

Welke sectoren bieden de meeste kansen?
“Eigenlijk biedt iedere denkbare sector voldoende kansen voor Nederlandse bedrijven. Een blijvend en groot probleem is echter de gebrekkige infrastructuur in het land. Brazilië is groter dan heel Europa, maar spoorwegen en waterwegen zijn slecht ontwikkeld. Logistiek is daarbij heel belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat alle modaliteiten op elkaar zijn afgestemd.

Voor de komende jaren staan grote infrastructurele werken op de planning waar voor Nederlandse bedrijven veel mogelijkheden liggen. Daar horen ook het bouwen van havens en allerlei vraagstukken op het gebied van watermanagement bij. Landbouw blijft natuurlijk ook heel belangrijk.

Met de Olympische Spelen in aantocht zijn ook de vervuilde locaties voor de watersport een bron van zorg.

De Brazilianen zijn erg geïnteresseerd in onze knowhow, maar nemen bijvoorbeeld ook graag stiersperma of veredelde zaden van ons af. Misschien nog één die niet zo voor hand ligt: veel Braziliaanse steden raken verstopt door de enorme toename van het autoverkeer. Onze kennis van Smart Cities is daar meer dan welkom. En met de Olympische Spelen in aantocht zijn ook de vervuilde locaties voor de watersport een bron van zorg. Ook daar kan Nederlandse kennis bijdragen aan een duurzame oplossing.”

Waarmee moeten Nederlandse ondernemers rekening houden in Brazilië?
“Brazilië is enorm groot. Houdt daarom bij het betreden van de markt rekening met de regionale cultuur- en inkomensverschillen. De Brazilianen uit het rijkere zuid(oosten) van het land zijn meer Europees georiënteerd; de Brazilianen uit het noordoosten hebben een meer Afro-Braziliaanse cultuur. Het is ook geen land voor beginners. Er bestaat een grote bureaucratie en de wet en regelgeving is ingewikkeld.

Ik adviseer om een goede Braziliaanse partner te zoeken, dat helpt je bij de introductie op de markt. Als ambassade kunnen wij daarin een rol spelen. Wij kennen de markt(en), kunnen invloed en druk uitoefenen, en hebben relaties met belangrijke personen en instanties. Het mooie is dat we op veel plekken aanwezig zijn. Nederland wordt in Brazilië vertegenwoordigd door de ambassade in Brasília, de consulaten-generaal in Rio de Janeiro en São Paulo, en de honoraire consulaten in onder andere Belém, Belo Horizonte, Curitiba en Fortaleza.

Daarnaast zijn er handelskantoren in Belo Horizonte en Porto Alegre. Daar moet je als Nederlandse ondernemer zeker van profiteren. Er zit veel in dit land, maar het is niet altijd even eenvoudig om het er uit te halen. Wij kunnen daarbij helpen. ”Marisa Gerards
Ambassadeur in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

Premier Rutte brengt 17 en 18 november 2015 een bezoek aan Zuid-Afrika. De reis staat in het teken van de verdere versterking van de politieke en economische
banden tussen Nederland en Zuid-Afrika. In zijn kielzog reist een handelsdelegatie mee. De kansen in het land zijn groot. Marisa Gerards is er ambassadeur voor Nederland.

Wat maakt Zuid-Afrika aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers?
“Er zijn hier al 350 Nederlandse bedrijven actief, van mkb tot multinationals. Het is een mooie springplank voor de rest van het continent, een echte hub. Het is de meest ontwikkelde economie in Afrika; open en met een financiële sector die internationaal tot de top tien behoort. De infrastructuur is relatief goed, net als het justitiële systeem en er zijn natuurlijk allerlei bindingen vanuit het verleden.

De Zuid-Afrikaanse overheid heeft ambitieuze programma’s opgezet op het gebied van infrastructuur, duurzame energie, transport en verduurzaming van de landbouw. Dat biedt volop kansen voor Nederlandse bedrijven. Allemaal prima voorwaarden om je hier te vestigen.”

Welke sectoren bieden de meeste kansen?
“Er liggen in Zuid-Afrika kansen in de sectoren: agrifood, tuinbouw, water, transport en logistiek, energie en gezondheidszorg. Niet voor niets hebben de branche-organisaties van de sectoren Zuid-Afrika aangewezen als prioriteitsland. Onze kennis van agrifood trekt veel aandacht. Er is behoefte aan moderne technologie, hogere efficiëntie en kwaliteitsverbetering.

Mooi weetje: bijna vijftig procent van het Zuid-Afrikaanse fruit gaat naar Nederland. Een groot deel voeren wij weer door naar ons achterland. Water is ook een belangrijke sector. De Zuid-Afrikaanse vraag op gebieden als waterzuivering, watermanagement, sanitatie, mijnbouw en geïntegreerde gebiedsontwikkeling sluit perfect aan bij de Nederlandse kennis en expertise op het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen. Onze waterschappen zijn hier bijvoorbeeld actief met de oprichting van de Zuid-Afrikaanse variant van een waterschap.

Er moet iets worden gedaan aan het stoken op kolen, het liefst met renewable energy.

We richten ons ook op energie. Er moet iets worden gedaan aan het stoken op kolen, het liefst met renewable energy. Ook daarin spelen onze bedrijven een rol. In een mooie samenwerking van publiek en privaat gebruiken we biomassa voor het opwekken van elektriciteit. Transport en logistiek trekken natuurlijk ook onze aandacht. De infrastructuur is zeker als je het vergelijkt met de rest van Afrika redelijk op orde. Toch zie je dat investeringen zijn achtergebleven, waardoor er knelpunten zijn ontstaan.

De Zuid-Afrikaanse overheid pompt de komende jaren vele miljarden in projecten om de infrastructuur op orde te krijgen. Onze bedrijven zijn daar heel goed in. Gezondheidszorg mag niet onderbelicht blijven. De kansen voor samenwerking liggen vooral in de publieke sector. In het bijzonder ligt dat in het toegankelijk maken van gezondheidszorg door middel van e-health, mobiele gezondheidszorg, training, kennisoverdracht, betere logistiek, supply chain management, constructies en IT.”

Waarmee moeten Nederlandse ondernemers rekening houden in Zuid-Afrika?
“Bouw een relatie op en zoek lokale partners. Neem de tijd om het land te leren kennen. Wat speelt er, wat is er nodig en hoe sluiten mijn producten en innovaties hierop aan? Het draait om co-creatie. Smeed samenwerkingsverbanden. De ambassade verzorgt informatie over kansen, veelbelovende sectoren, mogelijke zakenpartners en daarnaast informeren we over Zuid-Afrikaanse regelgeving, waaronder het opzetten van een bedrijf in Zuid-Afrika.”

NABC: Lees meer over het NABC.
 Guido Tielman
Consul-Generaal in China

China

Het westelijke deel van China is één van de snelst groeiende regio’s van het land. Op veel plekken wordt daar nog steeds tweecijferige economische groei gemeten. De Chinese overheid stimuleert de ontwikkeling van West-China actief, ook wel de ‘Go West’ strategie genoemd. Guido Tielman is er namens Nederland actief als consul-generaal in Chongqing.

Wat maakt West China aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers?
“Ik vind het verstandig om eerst naar de actualiteit te kijken. De berichtgeving over China was de laatste tijd niet positief. Denk maar aan het nieuws over de beurs. Dat zijn toch echt dagkoersen. De groei is nog steeds goed. De Chinese middenklasse blijft koopkrachtig en de arbeidspool is van hoge kwaliteit.

Goed opgeleide mensen zijn hard nodig om de transitie binnen de economie te begeleiden: van testosteron economie naar een model waarbij China zich meer moet gaan richten op innovatie, diensten en (binnenlandse) consumptie. Die ontwikkeling biedt veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.”

Welke sectoren bieden de meeste kansen?
“De regio biedt vooral kansen op de gebieden agrifood, transport, distributie en logistiek, gezondheidszorg en life sciences, milieu en schone technologie. Dat heeft voor een deel te maken met de groeiende urbanisatie in China. In 2020 moet zeventig procent van de bevolking in de steden wonen. Ons bedrijfsleven is heel goed in het begeleiden van dergelijke ingrijpende processen. Denk maar aan alles wat er moet gebeuren op gebieden als milieu en infrastructuur.

En – heel mooi – de auto-industrie is ook zeer geïnteresseerd in Nederlandse knowhow.

Gezondheidszorg en de vergrijzing in het bijzonder zijn ook belangrijke vraagstukken in ‘mijn’ regio. Er is veel vraag naar kennis op dit terrein. Die vraag naar Nederlandse specialisten is er natuurlijk ook op het gebied van agrifood. En – heel mooi – de auto-industrie is ook zeer geïnteresseerd in Nederlandse knowhow. Natuurlijk biedt de bijkomstige groeiende welvaart in dit gebied mogelijkheden voor Nederlandse producenten van diverse soorten consumptiegoederen.

Tegelijkertijd zoeken de snelgroeiende Chinese bedrijven in het westen van het land steeds meer naar overzeese investeringsmogelijkheden. Nederland vormt een aantrekkelijke bestemming voor dergelijke investeringsplannen.”

Waarmee moeten Nederlandse ondernemers rekening houden in China?
“Wat je vaak ziet is dat de ondernemers hun common business sense bij de grens achterlaten. Ondernemers die meteen in zee gaan met de eerste de beste die zich als potentiële agent presenteert. Doe je due dilligence! Daarnaast: Nederlanders zijn overtuigd van hun gelijk en verwachten dat de Chinese partner daar al gelijk in meegaat. Leer elkaar eerst kennen, dan heb je als Nederlands bedrijf vaak een zakenpartner voor het leven. Je moet zoeken naar een evenwicht. Daar adviseren we ook over.

Je moet ook niet volledig meegaan in de Chinese cultuur. Daar kan misbruik van worden gemaakt. Blijf hoffelijk, investeer in je relatie en blijf jezelf. China is een politieke economie waar overheidscontacten cruciaal zijn voor zakendoen. Gebruik daarom het uitgebreide netwerk dat we hier in China als Nederlandse overheid hebben.

Medewerkers van de Nederlandse Ambassade, vier consulaten-generaal en zes Netherlands Business Support Offices (NBSO) kennen alle belangrijke mensen en instantie en kennen de regio, de markt, de taal en de cultuur als geen ander. Informatieverstrekking, marktscans, matchmaking, promotionele activiteiten en ondersteuning van regionale handelsmissies: alles is mogelijk.”