Milly Schwengle
Advocaat

Een goed functionerend rechtssysteem heeft in het algemeen een gunstige invloed op investeerders. “Studies van gezaghebbende organisaties wijzen erop dat de ‘rule of law’ een stimulerende werking kan hebben op de economische groei van een land”, aldus advocaat Mildred Schwengle. Door haar staatsrechtelijke historie kent Aruba een sterke verbondenheid met Nederland.

Ons rechtssysteem is gebaseerd op het Nederlandse rechtssysteem en vertoont in grote mate gelijkenissen. Zo is het burgerlijk wetboek van Aruba , behoudens Boek 2, vrijwel identiek aan dat van Nederland. En ook  andere wetgeving ligt in lijn met die in ons land. “Het mooie  is dat we ons mede daardoor in voorkomende gevallen kunnen beroepen op Nederlandse jurisprudentie”, stelt Schwengle. “Tenzij dit jurisprudentie inzake specifieke EU-regels is. Die is niet per definitie geldig, omdat Aruba als lid van het Koninkrijk geen Verdragsstaat is van de EU.”

De rechtssystemen van vele Latijns-Amerikaanse landen en Aruba hebben een gemeenschappelijk voorvader, de Code Napoléon. Dit maakt de rechtssystemen wederzijds begrijpelijk. “Dat merk je snel in gesprekken met advocaten uit die jurisdicties. Je verstaat elkaar.

Daarnaast geldt dat behalve de waarborgen opgenomen in het Statuut van het Koninkrijk, Aruba ook partij is bij vele gezaghebbende Verdragen die waarborgen kennen voor in verschillende jurisdicties gedane investeringen. Ook wordt ons rechtssysteem ingekleurd door Verdragen zoals het Verdrag van Rome en het Verdrag van New York.”

“Het bewustzijn dat aanvraagtrajecten vlot moeten verlopen in het belang van het investeringsklimaat is groot bij de overheid."

Aanvragen beoordelen

Wie zich zakelijk op Aruba wil vestigen, heeft niet alleen de gebruikelijke vestigingsvergunning nodig, maar dient ook aan enkele andere voorwaarden te voldoen. Alle Ondernemers met de Nederlandse nationaliteit die niet in Aruba zijn geboren, dienen bijvoorbeeld een directievergunning aan te vragen, waarbij een cv, een verklaring omtrent het gedrag en een besluit tot benoeming tot directeur overlegd worden.

“Dat is geen intensief traject, maar is wel noodzakelijk”, stelt Schwengle. Volgens haar wordt er aan de kant van de overheid hard gewerkt om de doorlooptijd van aanvragen te verkorten en de regels te flexibiliseren. “Het bewustzijn dat aanvraagtrajecten vlot moeten verlopen in het belang van het investeringsklimaat is groot bij de overheid. Uiteraard kost het tijd om aanvragen goed te beoordelen, maar de toekenning van bijvoorbeeld een vestigingsvergunning is nu een kwestie van weken en verloopt vele malen sneller dan enkele jaren geleden.”

Investeerders

Evenals Nederland kent Aruba een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht. De Hoge Raad der Nederlanden geldt als cassatierechter. “De onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht is wat mij betreft een van onze paradepaardjes bij het aantrekken van investeerders”, zegt Schwengle. “Investeerders vinden het immers essentieel dat hun investering veilig is. Onder meer het rechtssysteem biedt de nodige waarborgen.” 

Nederlandse ondernemers komen voor wat betreft het rechtssysteem volgens haar in een betrouwbaar klimaat terecht, wanneer zij in of via Aruba investeringen doen. “De zogeheten ‘rule of law’, met de Hoge Raad als hoogste rechtscollege alsmede ons rechtssysteem, maakt dat Aruba een comfortabel land is om zaken te doen.”