Remie Huijs
Advocaat

Laat je bijstaan door deskundigen die financiële en juridische regels in andere landen kennen”, adviseert jurist Remie Huijs.

De maatschappij wordt op vele gebieden steeds internationaler. Voor het bedrijfsleven is dat al heel normaal, vertelt Huijs. “Een verschil met vroeger is wel dat het niet meer alleen gaat om grote corporaties.

Ook bedrijven uit het mkb worden internationaal actief. Die verschuiving zien we ook op het gebied van overnames en fusies. Een kleiner bedrijf in Nederland is soms interessant voor een grote internationale onderneming.”

Verschillen

Maar de financiële en juridische regels verschillen in de betreffende landen. Het is daarom essentieel om deskundigen in de arm te nemen die die regels kennen, vertelt Huijs. “Het recht in bijvoorbeeld China is anders dan in Nederland. Maar zelfs met landen als Duitsland en België zijn er al grote verschillen. Een overname gebeurt vrijwel altijd volgens het recht van het land waar de verkopende partij zich bevindt.

Als koper doe je er dus verstandig aan om adviseurs in te schakelen die thuis zijn in de regels van dat land en kennis hebben van de markt. Anders ontstaan afstemmingsproblemen, die een succesvolle afronding in de weg staan.”

Huijs raadt aan om als koper een corporate finance adviseur in te schakelen die hiervan zijn werk heeft gemaakt en er fulltime mee bezig is. “Dat is echt van belang om de transactie te laten slagen. Ook als je als Nederlandse partij in een ander land wilt kopen. Fiscaliteiten kunnen erg afwijken van wat je gewend bent. Als je daar geen rekening mee houdt, stokt het hele proces en dat is natuurlijk niet wenselijk. Dat kost veel extra tijd en geld, of de overname gaat zelfs helemaal niet door.”

“Gelukkig zijn er veel partijen die willen investeren en daar ook de middelen voor hebben."

Standaard traject

Een fusie- of overnameproces begint met het vinden van de juiste partij. Daarvoor is kennis nodig van de lokale markt. “Partnerkantoren in andere landen zijn daarom essentieel”, zegt Huijs. “Als adviseur moet je internationale contacten hebben.” Het proces kan wel vertraging oplopen, bijvoorbeeld als de mededingingsautoriteit geen toestemming geeft. Of als de kopende partij geen adviseur heeft. Maar vaak gaat zo’n proces goed, weet Huijs.

“Gelukkig zijn er veel partijen die willen investeren en daar ook de middelen voor hebben. Internationale overnames zijn spannend en heel speciaal. Voor veel bedrijven is het een eenmalige gebeurtenis. Europa is fiscaal gezien heel interessant voor Azië en de Emiraten.

En bijvoorbeeld Duitse ondernemers hebben veel belangstelling om in Nederland bedrijven over te nemen of in een onderneming te participeren. Dat is alleen maar goed voor Nederlandse ondernemers. Je hoeft niet gek op te kijken als een partij uit een ander land ineens bij je bedrijf op de stoep staat.”