Ongeveer één derde van het Nederlandse nationaal inkomen komt voort uit de export, maar het kan beter. Zo kent de Nederlandse handel een zeer groot aandeel wederuitvoer, exporteert slechts een klein deel van de MKB-ers (8%) en blijft de export van Nederlandse producten achter. Onze handel is bovendien sterk gericht op omringende landen.

Ook al noemen we onszelf regelmatig  “dé handelsnatie met een VOC-mentaliteit”, er is te weinig aansluiting op de economische groei van aanjagers van de wereldeconomie als China, India, Brazilië, Rusland, Indonesië, Zuid-Korea, Myanmar, Taiwan, Turkije, Vietnam, Colombia en Mexico. Om ons hoge welvaartsniveau te behouden moeten we de focus naar de snelgroeiende opkomende markten verleggen, terwijl we ons marktaandeel in Europa én de VS behouden en proberen te vergroten.

Internationale activiteiten vergen een lange adem, de selectie van de juiste lokale partners, risicomanagement en additionele vaardigheden.

Kansen opsporen

Dit vereist een sterke Nederlandse exportstrategie. Instituten als het Nederlands Centrum van Handelsbevordering (NCH), Fenedex, FME, VNO-NCW en MKB Nederland helpen het MKB bij het opsporen van kansen en het verhogen van de omzet op buitenlandse markten. Publiek-private samenwerking met de ambassadeposten, Agentschap NL, CBI en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken (waaronder NFIA) is van toenemend belang. Overheden, de private handelsbevorderaars, de banken, FMO en kredietverzekeraars, die nauw in contact staan met het MKB, moeten de handen ineenslaan.

Internationaal zaken doen in opkomende markten is niet makkelijk. Er zijn financiële risico’s en verschillen in regelgeving en (zakelijke) cultuur. Internationale activiteiten vergen een lange adem, de selectie van de juiste lokale partners, risicomanagement en additionele vaardigheden: denk aan internationaal supply chain management, ontwikkelen van kennis over wisselkoersen of regelgeving en het op afstand monitoren van kwaliteit.

Activiteiten

Het NCH is het platform in Nederland voor ondernemers die internationaal actief zijn en 35 landenkamers heeft, die worden bestuurd door zo’n 150 ervaren ondernemers, zij dragen zorg voor een unieke uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de bedrijven; voor handelsmissies, Holland Paviljoens, matchmaking, praktische adviezen op basis van concrete landen- en sectorinformatie en export- en investeringsplanning.

Thema’s als high growth cities en urbanisation challenges staan hoog op de agenda.

Thema’s als high growth cities en urbanisation challenges staan hoog op de agenda, waarbij veel aandacht is voor logistieke dienstverlening, voedselzekerheid, infrastructuur, energie- en watermanagement, onderwijs en gezondheidszorg. Jaarlijks organiseert het NCH met haar landenkamers zo’n 80 activiteiten, recent bijvoorbeeld de Rusland-bijeenkomsten, het Chinese New Year event, SIAL in Shanghai en de Gulfood in Dubai.

Eén van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de opening van NCH-kantoren in Marokko, Libië, Brazilië, Aruba, Myanmar en Colombia, waar we met overheden het eerste “Holland House” hebben opgezet, een leading practice van publiek-private samenwerking. Het NCH werkt nu hard aan de “Global China Business Summit” van 11 en 12 november (Den Haag), waar we discussies tussen CEO’s van China en Europa mogelijk maken.

Bijzondere aandacht

In deze special gaan NCH-business partners in op enkele landen die bijzondere aandacht krijgen van Nederland: Aruba, Turkije en de transitielanden Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.  Ook China, Brazilië en Rusland komen aan bod. Met onze bijdrage aan deze special hopen we te laten zien hoe belangrijk de Nederlandse export is voor toekomstige groei van onze ondernemingen. Het NCH is trots daarbij een belangrijke rol te kunnen spelen en ondernemers te ondersteunen bij de vele uitdagingen, zodra zij de grens over gaan.