Maryem van den Heuvel
Ambassadeur België

In 2015 bedroeg de goederenexport naar en de import uit België respectievelijk 44 en 37 miljard euro.  “Je kunt niet op de automatische piloot handelen”, vertelt de ambassadeur bij onze zuiderburen, Maryem van den Heuvel. Nederland en België handelen voornamelijk in minerale brandstoffen, machines, organische chemische producten, voertuigen, auto-onderdelen en agrofood.

Ambassadeur Maryem van den Heuvel juicht ondernemen in België sterk toe. “Er zijn veel kansen voor intensivering van de handel. Zonde om die niet te pakken. De ambassade kan daar een mooie ondersteunende rol bij spelen.”

Waarmee moet je als ondernemer rekening houden?

“Zaken doen met België biedt veel voordelen: het is dichtbij en vertrouwd. We zijn geneigd te denken: met onze zuiderburen kunnen we op dezelfde manier zaken doen. Niets is minder waar. Je kunt niet op de automatische piloot handelen.

Het is een netwerkmaatschappij. Oriënteer je goed en leer de mensen kennen. Als je aan het begin investeert in je relatie, profiteer je daar later optimaal van. Je moet elkaar niet alleen verstaan, maar vooral ook begrijpen.”

Waar liggen de kansen?

“België is interessant als exportbestemming voor producten en diensten uit Nederland. Maar ook voor investeringen en partnerschappen. Nederland is er de tweede grootste investeerder. De belangrijkste sectoren waarin we samenwerken zijn (petro)chemie, voertuigenindustrie, biotechnologie, ICT en transport en logistiek. Ik zie de economische relatie als een tandem.

Nederland en België zitten afwisselend aan het stuur. We zijn complementair. Neem het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) in Leuven, een groot onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica en nanotechnologie voor ICT-systemen. Het instituut werkt nauw samen met kenniscentra in Nederland en er zijn veel Nederlandse bedrijven die participeren in projecten. Samen investeren in innovatie en onze concurrentiekracht vergroten, dat is heel belangrijk.”

Onze aardappelen bijvoorbeeld, worden in België verwerkt tot diepvriesproducten

“Natuurlijk vullen we elkaar op meer gebieden mooi aan. Onze aardappelen bijvoorbeeld, worden in België verwerkt tot diepvriesproducten. Ruwe olie die in Nederland wordt aangevoerd, wordt ook in België verwerkt. Belgische vis verwerken we in Nederland en voeren we weer uit naar België. Zo zien we dat in diverse sectoren producten met toegevoegde waarde worden uitgewisseld.

We zien ook dat België een mooie springplank is naar de rest van Europa. Vlaanderen is dichtbij, biedt goede kansen aan Nederlandse ondernemers en we spreken dezelfde taal. Het zijn vooral mkb-bedrijven die hier veel ervaring opdoen en vervolgens hun vleugels uitslaan. Vanuit Wallonië is de stap naar Frankrijk en Zuidelijk Europa ook makkelijk gezet.”

Welke rol speelt de ambassade?

“We hebben een heel actieve economische afdeling in Brussel, een consulaat-generaal in Antwerpen en honorair consuls in Luik en Gent. We zitten verspreid over heel België. We informeren over de afzet- en investeringsmogelijkheden op de Belgische markt, het handelsbeleid van Vlaanderen, Wallonië en Brussel en het federale beleid over thema’s als energie.

We informeren over de afzet- en investeringsmogelijkheden op de Belgische markt

We publiceren 'kansenrapporten' over bijvoorbeeld de zorgsector en digitale veiligheid. Seminars organiseren valt ook binnen ons aandachtsgebied. Heel interessant vond ik een conferentie over de circulaire economie en het tegengaan van voedselverspilling. Daarin hebben beide landen expertise en trekken we samen op. De conclusies worden nu binnen heel Europa opgepakt.

Onze activiteiten zijn altijd tailormade; als ondernemer heb je er direct iets aan. Op woensdag 9 maart organiseerde de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld 'Road2Belgium' in Eindhoven en gaf de ambassade een presentatie over kansrijke sectoren in België. De Vlaams-Nederlandse Handelsdag op vrijdag 15 april in Mechelen breng ik ook graag onder de aandacht. Ondernemers worden hier op uiteenlopende manieren geïnformeerd over zakendoen in en met Vlaanderen.”