Bijna alle Afrikaanse landen beleven een groei van meer dan vijf procent en ook is het welvaartspeil per hoofd van de bevolking relatief laag.

“De private sector heeft er ruim baan gekregen van veel regeringen waardoor een vriendelijker klimaat is ontstaan. Hoewel de overheden vaak nog wel een onvoldoende scoren, gaan veel landen stapjes vooruit en wordt de corruptie minder.

Daarnaast zijn de banken er conservatief en hebben deze daardoor het huishoudboekje op orde. Dankzij de ‘boom’ in resources is bovendien de infrastructuur verbeterd. Tel daarbij op dat Afrika hoge geboortecijfers kent terwijl veel landen vergrijzen, en je ziet dat er enorme kansen liggen. De vraag is alleen hoe die zijn te vertalen naar een concreet plaatje”, zegt Van der Bijl.

Consumentenmarkt

Wat op het moment het meest in het oog springt is de consumentenmarkt. Waar Afrika nu één miljard mensen telt, zijn dat er volgens schattingen over 40 jaar twee miljard, haalt hij aan. “Dat heeft impact op consumptie en de opties tot productie. Nigeria, waar nu meer dan 170 miljoen mensen leven, is hiervan een goed voorbeeld. Maar ook in Ghana en Kenia is er een grote opkomende middenklasse.

“Dat heeft impact op consumptie en de opties tot productie."

In food and beverages en telecom wordt nu al veel geld verdiend. Ook voor de transport- en logistieksector zijn er veel kansen, net zoals voor ondernemers in housing, healthcare en vrije tijd. In veel landen is het bedrijfsleven nog niet zo groot waardoor er relatief weinig concurrentie en hoge winstmarges te behalen zijn.”

Ghana ziet hij als ‘Afrika voor beginners’ vanwege zijn laagdrempeligheid en relatieve stabiliteit. “Tegelijkertijd heeft bijvoorbeeld Nigeria meer krachtige lokale spelers, hetgeen ook interessant kan zijn, en is Kenia een echte powerhouse voor de private sector met een relatief groot bedrijfsleven.”

Afrikaanse motor

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat er de nodige spelregels zijn voor het welslagen van de zaken. Van der Bijl tipt: “Wees niet te goed van vertrouwen. Een klant kan een agent worden, misschien later een distributeur en pas veel later eventueel een joint venturepartner. De meest succesvolle verhalen kennen de weg van de geleidelijkheid. Zorg voor een goed netwerk en leer van je collega’s.”

Tussen de voorbeelden van aldaar actieve bedrijven die hij opnoemt valt al snel de naam Philips. “Nadat Nederlandse bedrijven een tijd lang nogal terughoudend waren met betrekking tot Afrika, zet het concern er nu volop op in. Daarnaast is het Nederlandse Wienco in Ghana inmiddels het grootste agribedrijf. Een veel kleiner voorbeeld is de lowbudget motorfi ets van het bedrijf Koneksie, die op de Keniaanse markt wordt gebracht.”

Na dit kleine, maar diverse palet zegt Van der Bijl lang na te moeten denken over ondernemersactiviteiten die men beter níet ontplooit in Afrika. “Belangrijk is dat ondernemers zich vasthouden aan hun core business.”