Dit aandeel moet binnen vijf jaar verdubbeld zijn. “We hebben gekozen voor dit continent omdat het een markt is die in snel tempo volwassen wordt”, vertelt drs. Frank Spaan, corporate director business development van TenCate.

“Ook is het zo dat het groeipotentieel van Azië erg groot is. Je ziet dat de wereldwijde trends waarop de groei van TenCate is gebaseerd in deze markt erg sterk spelen. Tegenwoordig is men overal in de wereld op zoek naar nieuwe materialen en in een opkomende markt als Azië wordt er veel gebruik gemaakt van nieuwe technologieën.”

Lokale productie

Trends zoals veiligheid en bescherming, infrastructuur en milieu leven sterk in Azië. Bepaalde onderdelen van wetgeving, bijvoorbeeld arbeidswetgeving en milieuwetgeving, halen nog niet het niveau van de westerse wereld. “Op dit gebied vindt wel een inhaalslag plaats”, meent Spaan. “We kunnen hier uitstekend op inspelen en we zoeken dan ook in toenemende mate de samenwerking met lokale partners op.

Ook is het zo dat het groeipotentieel van Azië erg groot is.

Recentelijk hebben we al het geotextielbedrijf Emas Kiara overgenomen in Maleisië en hiermee verdubbelen we de omzet in geotextiel in die regio. Daarnaast zijn we ook actief bezig op het gebied van kunstgras, onder andere in samenwerking met lokale partijen. Een goed voorbeeld van een van onze behaalde successen daarin zijn de Olympische hockeyvelden in Beijing. Deze waren allemaal met TenCate materialen vervaardigd.”

Grote projecten

TenCate heeft al heel wat grote projecten op zijn naam. Zo is bijvoorbeeld het vliegveld van Hong Kong gebouwd op TenCate Geotube® systemen. “Dit zijn buisvormige sterke weefsels die met zand worden gevuld en voor landwinning worden gebruikt”, legt Spaan uit. “In Azië wordt op grote schaal met geotextiel gewerkt, omdat de bodem instabiel is. Gebruik je dan geen geotextiel, dan is het risico op verzakkingen erg groot.”

Risico’s

Er valt veel succes te behalen in Azië, maar natuurlijk zijn er ook risico’s verbonden aan ondernemen in een markt als deze. Neem bijvoorbeeld het debiteurenrisico. “Het gaat hierbij niet zozeer om het feit dat de cultuur anders is”, vertelt Spaan, “maar meer om de onbekendheid van de partijen waarmee we zakendoen. De meeste partijen in Europa en de Verenigde Staten zijn bij ons bekend en eventuele risico’s zijn dan veel beter in te schatten.

Wij maken gebruik van een derde partij.

In Azië is bijna alles nieuw.” Gelukkig valt er met dit risico erg goed om te gaan, doordat er een beroep kan worden gedaan op partijen die deskundig zijn op dit gebied. Zij weten precies wat de geldende risico’s zijn in bepaalde markten en hoe je het zakendoen met lokale partijen het beste aan kunt pakken. Spaan: “Wij maken gebruik van een derde partij. Zij hebben de nodige expertise en kunnen ons inzicht geven in al deze zaken.”

Door dit soort partijen, die wereldwijde handel faciliteren, hoeven er geen onnodige risico’s meer te worden genomen. “Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan bieden ze ons bescherming in de vorm van een kredietverzekering. Zo kunnen we met een gerust hart zakendoen én groeien in Azië!”